Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 1/2008 pdf  32.36 Kb Zmluva predlženie práva užívania      27. feb. 2013      Kristína Harasníková  Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  27. feb. 2013 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 2/2008 pdf  39.54 Kb Zmluva       27. feb. 2013      MUDr. Anna Olšovská, s. r. o.  Jablonica č. 733  43959377  Alena Hazuchová  starostka obce  28. feb. 2013 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 5/2008 pdf  105.97 Kb Zmluva       28. mar. 2012      Jozefína Mikulová      Alena Hazuchová  starostka obce  30. mar. 2012 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 6/2008 pdf  30.46 Kb Zmluva       06. jún. 2013      Marta Andrášiková  Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  07. jún. 2013 
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2341292 pdf  201.1 Kb Zmluva poistenie zariadení zberného dvora      18. jún. 2014  Poistná zmluva č. 2341292    Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051  Alena Hazuchová  starostka obce  19. jún. 2014 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pdf  83.36 Kb Zmluva ZŠ Jablonica-zriadenie samost. kotolní      07. jan. 2013      Termomont Dolná Krupá, s. r. o.  Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol  36229709  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/13-kan. pdf  68.54 Kb Zmluva       21. mar. 2013      Ing. Marián Sahul STAVEKO  Benková 13, 949 11 Nitra  14410923  Alena Hazuchová  starostka obce  28. mar. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na reklamné a marketingové služby zo dňa 07.05.2012 pdf  70.95 Kb Zmluva výkon kontroly/auditu      03. máj. 2013      Prvá Európska Konzultačná  M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom  45391530  Alena Hazuchová  starostka obce  17. máj. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na služby externého projektového manažmentu zo dňa 24.03.2011 pdf  90.82 Kb Zmluva služby externého projektového manažmentu      03. máj. 2013      Prvá Európska Konzultačná  M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom  45391530  Alena Hazuchová  starostka obce  17. máj. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2011 pdf  92.32 Kb Zmluva       20. máj. 2013      OPP Holding, s. r. o.    43904866  Alena Hazuchová  starostka obce  21. máj. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny pdf  1.92 Mb Zmluva      
 
    ZSE Energia, a. s.    36677281      22. dec. 2011 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pdf  180.1 Kb Zmluva       29. jún. 2012      SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   35815256  Alena Hazuchová  starostka obce  19. júl. 2012 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie pdf  50.38 Kb Zmluva dotácia na činnosť      11. nov. 2014      Telovýchovná jednota Tatran Jablonica  Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  13. nov. 2014 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zml. 051/3.1MP/2010 pdf  402.8 Kb Zmluva čistiaca technika      30. máj. 2012      Ministerstvo ŽP SR  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  42181810  Alena Hazuchová  starostka obce  30. máj. 2012 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb pdf  36.97 Kb Zmluva       12. aug. 2013      Martina Tomková      Alena Hazuchová  starostka obce  12. aug. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  39.68 Kb Zmluva       06. jún. 2013      Marta Andrášiková  Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  07. jún. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  30.09 Kb Zmluva       27. feb. 2013      Kristína Harasníková  Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  27. feb. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  38.37 Kb Zmluva       12. aug. 2013      Martina Tomková      Alena Hazuchová  starostka obce  13. aug. 2013 
Dodatok č. 1 k Zmluve o starostlivosti o viacúčelové ihrisko pdf  38.8 Kb Zmluva predĺženie zmluvy      24. jan. 2014      ŠK Jablonica  Hurbanova 770, 906 32 Jablonica  42291631  Alena Hazuchová  starostka obce  27. jan. 2014 
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu pdf  128.16 Kb Zmluva vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti      29. okt. 2014      Mesto Senica  Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  00309974  Alena Hazuchová  starostka obce  04. nov. 2014