Zoznam dokumentov Obec Korňa

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  161 | 162 | 163 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
fa 952013   0 Mb Faktúra Webhostingové služby-hasicikorna.sk  49.10 €  s DPH  13. máj. 2013      WebHouse, s.r.o.  Paulínska 20,917 01 Trnava  36743852      20. máj. 2013 
Zmluva o dielo 352013 pdf  1.75 Mb Zmluva Vybudovanie funkčnej repliky veterného mlyna  11419.80 €  s DPH  14. máj. 2013      Korzo Mária Kontríková  023 21 Korňa  33685576  Kontrík Jozef   starosta  15. máj. 2013 
Darovacia zmluva 342013 pdf  238.97 Kb Zmluva Sponzorský vecný dar  2225.00 €  s DPH  03. máj. 2013      Občianske združenie Detský parlament SR  Klenová 3,831 01 Bratislava  42260710  Kontrík Jozef  starosta  10. máj. 2013 
fa 782013   0 Mb Faktúra Svietidlá na verejné osvetlenie  14162.11 €  s DPH  22. apr. 2013  áno    IN kom, s.r.o.  Cesta pod Hradovou 40,040 01 Košice  36200361  Ing.Ján Meľuch    09. máj. 2013 
fa 792013   0 Mb Faktúra Vykonanie auditu účt.závierky za rok 2012  600.00 €  s DPH  30. apr. 2013  áno    Ing.Blažeková Viera  Stolečné 933,013 32 Dlhé Pole    Ing. Blažeková Viera    09. máj. 2013 
fa 802013   0 Mb Faktúra Školenie BOZP  50.00 €  s DPH  02. máj. 2013      Ladislav Janešík-JALA  023 21 Nižná Korňa 774  40136469  Janešík    09. máj. 2013 
fa 812013   0 Mb Faktúra Splátka za el.energiu ČOM 7088725  30.00 €  s DPH  30. apr. 2013  áno    Stredoslovenská energetika,a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Źilina  36403008      09. máj. 2013 
fa 822013   0 Mb Faktúra Softwér do PC  211.82 €  s DPH  03. máj. 2013    áno  HERAKLES-NET, s.r.o.  Stred 170,023 54 Turzovka  46560807      09. máj. 2013 
fa 832013   0 Mb Faktúra Poplatok SOZA  33.50 €  s DPH  30. apr. 2013      SLOVGRAM  Jakubovo nám.14,813 48 Bratislava  17310598  Šperlíková    09. máj. 2013 
fa 842013   0 Mb Faktúra Stravné za deti v hmotnej núdzi 04/2013  134.30 €  s DPH  30. apr. 2013      Školská jedáleň pri MŠ Korňa  023 21 Korňa 720  37909631  Mgr.Kristína Karlová  vedúca ŠJ  09. máj. 2013 
o 13007   0 Mb Objednávka Montáž navijaku na automobil Nissan  270.00 €  s DPH  07. máj. 2013      GALE,s.r.o. PhDr.Gabriel Machovčák  023 53 Staškov č.642  46138820  Kontrík Jozef  starosta  09. máj. 2013 
Dodatok k zmluve o dielo 312013 pdf  577.93 Kb Zmluva Dodávka osvetľovacích telies VO  14162.11 €  s DPH  23. apr. 2013      IN kom,s.r.o.  Cesta pod Hradovou č.40, 040 01 Košice  36200361  Kontrík Jozef  starosta  02. máj. 2013 
Zmluva 322013 pdf  999.51 Kb Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1000.00 €  s DPH  25. apr. 2013      Ing.Blažeková Viera  Stolečné 933,01332 Dlhé Pole    Kontrík Jozef  starosta  02. máj. 2013 
Zmluva o dielo 332013 pdf  2.33 Mb Zmluva Odber elektroodpadu      02. máj. 2013      METAL SERVIS Recycling,s.r.o.  Robotnícka 10,974 01 Banská Bystrica  36622630  Kontrík Jozef  starosta  02. máj. 2013 
fa 672013   0 Mb Faktúra Vodné,stočné-bytový dom č.637  80.46 €  s DPH  15. apr. 2013  áno    Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.  Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina  36672297  Šimášková Veronika  fakturant  22. apr. 2013 
fa 682013   0 Mb Faktúra Inzerát-výberové konanie na riad.ZŠ  132.00 €  s DPH  15. apr. 2013    áno  Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,o.z.  ul.Sládkovičova 1,949 01 Nitra  35790253  Kujanová Zuzana    22. apr. 2013 
fa 692013   0 Mb Faktúra Telefónne poplatky  45.98 €  s DPH  01. apr. 2013  áno    Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10,825 13 Bratislava  35763469      22. apr. 2013 
fa 702013   0 Mb Faktúra Telefónne poplatky  11.93 €  s DPH  08. apr. 2013  áno    Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10,825 13 Bratislava  35763469      22. apr. 2013 
fa 712013   0 Mb Faktúra Telefónne poplatky  11.93 €  s DPH  15. apr. 2013  áno    Slovak telekom, a.s.  Karadžičova 10,825 13 Bratislava  35763469      22. apr. 2013 
fa 722013   0 Mb Faktúra Pilčícke práce-revitalizácia  79.87 €  s DPH  18. apr. 2013      Pozemkové združenie LES Korňa  023 21 Korňa 928        22. apr. 2013 
<<<  <<  161 | 162 | 163 |