Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
november_2016 pdf  1.86 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb      
 
    Ing. Marta Tóthová  Južná 6593/8, 911 08 Trenčín  34271333      30. nov. 2016 
november_2016 pdf  2.02 Mb Zmluva Poistná zmluva číslo: 080 - 9001018 Verzia č. 4     
 
080 - 9001018    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      23. nov. 2016 
november_2016 pdf  250.67 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie pr     
 
Mandátna zmluva na zabezpečenie VO    TORVO s.r.o.  Pri Trati 15/A, 821 06 Bratislava  50 236 407      18. nov. 2016 
november_2016 pdf  306.7 Kb Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestny     
 
    Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo  916 31 Kočovce  35006621      14. nov. 2016 
november_2016 pdf  235.37 Kb Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve č. 4/1166/2013/ZOS     
 
4/1166/2013/ZOS    Ján Nešťák          09. nov. 2016 
november_2016 pdf  237 Kb Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve č. 3/1173/2013/ZOS o poskyto     
 
3/1173/2013/ZOS    Vliam Koníček          01. nov. 2016 
október_2016 pdf  228.96 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 7/MŠ/2016     
 
    Michal Doležal          31. okt. 2016 
október_2016 pdf  227.54 Kb Zmluva Zmluva nájme bytu č. 4/MŠ/2016     
 
    Žaneta Tinková          31. okt. 2016 
október_2016 pdf  4.74 Mb Zmluva Dohoda č. 29/2016/§54 - CzKN     
 
    Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom  Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  30794536      25. okt. 2016 
október_2016 pdf  579.95 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému s     
 
Zmluva o pripojení k Informačnému systém    DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS  Kýčerského 5, 811 05 Bratislava  45736359      20. okt. 2016 
október_2016 pdf  1.13 Mb Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2.201     
 
SITB-OO2-2015/000041-643    Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2, 812 72 Bratislava  00151866      20. okt. 2016 
október_2016 pdf  295.99 Kb Zmluva Zmluva č. 07/2016 o nájme nebytových priestorov a      
 
    Pretium Natura s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1, 916 31 Kočovce  43 974 899      19. okt. 2016 
október_2016 pdf  294.9 Kb Zmluva Zmluva č. 08/2016 o nájme nebytových priestorov a      
 
    Nutrivital Slovakia, s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1, 916 31 Kočovce  47 527 455      19. okt. 2016 
október_2016 pdf  83.61 Kb Zmluva Zmluva o dielo č. Z201629981_Z     
 
    STRABAG s.r.o.  Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava  17317282      17. okt. 2016 
október_2016 pdf  1.11 Mb Zmluva OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA     
 
Z201629981_Z    STRABAG s.r.o.  Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava,  17317282      17. okt. 2016 
október_2016 pdf  1.76 Mb Zmluva Poistná zmluva číslo: 080 - 9001018 Verzia č. 2     
 
080 - 9001018    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      11. okt. 2016 
október_2016 pdf  1.79 Mb Zmluva Poistná zmluva číslo: 080 - 9001018 Verzia č. 3     
 
080 - 9001018    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      11. okt. 2016 
október_2016 pdf  221.62 Kb Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve č. 2/803/2012/ ZOS o poskyto     
 
2/803/2012/ ZOS    Ivan Kočický  913 07 Haluzice 735        05. okt. 2016 
október_2016 pdf  225.71 Kb Zmluva Dodatok č. 8 k zmluve č. 15/446/2012/ ZOS o poskyt     
 
15/446/2012/ZOS    Karol Kompán   922 04 Kočín        05. okt. 2016 
október_2016 pdf  232.97 Kb Zmluva Dodatok č. 7 k zmluve č. 7/2010/ ZOS o poskytovaní     
 
7/2010/ZOS    Drahomíra Kužeľová  916 031 Kočovce        05. okt. 2016 
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>