Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie pdf  2.11 Mb Zmluva na činnosť TJ Tatran Jablonica  900.00 €  s DPH  05. jan. 2015      Telovýchovná jednota Tatran Jablonica  Jablonica  34074589  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  05. feb. 2015 
Obj 7/2015 pdf  24.23 Kb Objednávka úsporné žiarivky 50 ks  295.00 €  s DPH  28. jan. 2015      Jaromír Sasák-Predaj a oprava TVP  906 12 Osuské 255  30092388  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  04. feb. 2015 
Obj 8/2015 pdf  24.69 Kb Objednávka pracovný odev pre zamestnancov ŠKJ  395.18 €  s DPH  28. jan. 2015      Štefan Vacula SLOVEX  Hlavná 37, 905 01 Rovensko  43287247  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  04. feb. 2015 
FD 527/2014   0 Mb Faktúra preplatok EE - byty ZS  25.14 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      30. jan. 2015 
FD 528/2014   0 Mb Faktúra preplatok EE - ostatné OM  701.73 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      30. jan. 2015 
FD 530/2014   0 Mb Faktúra nedoplatok EE - kanaliz. Zámostie  29.15 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      30. jan. 2015 
FD 531/2014   0 Mb Faktúra nedoplatok EE- kanaliz. ČA  39.02 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      30. jan. 2015 
FD 532/2014   0 Mb Faktúra nedoplatok EE - Nový mlyn VO  19.19 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      30. jan. 2015 
FD 533/2014   0 Mb Faktúra za výkon BTS 12/2014  100.00 €  s DPH  07. jan. 2015      Lýdia Marková  906 15 Priepasné 103  36961213      30. jan. 2015 
FD 534/2014   0 Mb Faktúra hlasové služby 12/2014  142.28 €  s DPH  07. jan. 2015      Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      30. jan. 2015 
FD 535/2015   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu  98.83 €  s DPH  07. jan. 2015      Obec Cerová  906 33 Cerová 104  00309478      30. jan. 2015 
FD 536/2014   0 Mb Faktúra za obedy pre dôchodcov 12/2014  747.00 €  s DPH  09. jan. 2015      Slovenský Červený kríž  Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica  00416002      30. jan. 2015 
FD 537/2014   0 Mb Faktúra 6 h nemecký jazyk - MŠ  78.00 €  s DPH  12. jan. 2015      Mgr. Zuzana Knapová  906 31 Hlboké 9  44768532      30. jan. 2015 
FD 539/2014   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  94.48 €  s DPH  12. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      30. jan. 2015 
FD 540/2014   0 Mb Faktúra mesačný poplatok za volanie 12/2014  24.67 €  s DPH  12. jan. 2015      O2 Slovakia, s. r. o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863      30. jan. 2015 
FD 541/2014   0 Mb Faktúra vodné - TJ  3.37 €  s DPH  14. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      30. jan. 2015 
FD 526/2014   0 Mb Faktúra nedoplatok EE - ZS  64.10 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      29. jan. 2015 
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia pdf  1017.19 Kb Zmluva nakladanie s odpadmi zo škol. jedálne      07. jan. 2015      EkoOil - Slovakia, s. r. o.  Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice  46242694  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  28. jan. 2015 
Zmluva o odbere odpadu využiteľného ako druhotná surovina pdf  2.36 Mb Zmluva odber plastov, skla a kovov      14. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443  Alena Hazuchová  starostka obce  28. jan. 2015 
Darovacia zmluva pdf  413.66 Kb Zmluva peňažný dar na org. zabezp. slávnos. vyhod.  200.00 €  s DPH  24. jan. 2015      Grand Prix Záhoria  Sotinská 1345/27, 905 01 Senica  42160537  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  26. jan. 2015 
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>