Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Darovacia zmluva pdf  50.88 Kb Zmluva poskytnutie finančného daru  150.00 €  s DPH  12. sep. 2012      Jozef Dohnálek          17. sep. 2012 
Darovacia zmluva pdf  53.71 Kb Zmluva poskytnutie finančného daru  200.00 €  s DPH  06. sep. 2012      Mgr. Ľubomír Zavadil      Alena Hazuchová  starostka obce  18. sep. 2012 
Darovacia zmluva pdf  50.82 Kb Zmluva poskytnutie finančného daru  150.00 €  s DPH  11. sep. 2012      Emotrans, s. r. o.  Štefánikova 699, 905 01 Senica  35721332  Alena Hazuchová  starostka obce  20. sep. 2012 
Darovacia zmluva pdf  410.37 Kb Zmluva poskytnutie finančného daru  200.00 €  s DPH  28. dec. 2012      GRAND PRIX Záhoria  Štúrova 1424, 908 77 Borský Mikuláš  42160537  Alena Hazuchová  starostka obce  21. jan. 2013 
Darovacia zmluva pdf  49.54 Kb Zmluva poskytnutie finančného daru  200.00 €  s DPH  10. sep. 2012      Produkt  Jánošíkova 560, 906 32 Jablonica    Alena Hazuchová  starostka obce  20. sep. 2012 
Darovacia zmluva pdf  66.5 Kb Zmluva dar na realizáciu kult. podujatia  20.00 €  s DPH  07. jan. 2013      ZMO, región JE Jaslovské Bohunice  Trhová 2, 917 00 Trnava  31826385  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
Darovacia zmluva pdf  49.5 Kb Zmluva vrátenie finančného daru   20.00 €  s DPH  22. jan. 2013      ZMO, región JE Jaslovské Bohunice  Trhová 2, 917 00 Trnava  31826385      01. feb. 2013 
Darovacia zmluva pdf  52.37 Kb Zmluva peňažný dar na vydanie básnickej zbierky  500.00 €  s DPH  02. apr. 2014      Miroslav Búran      Alena Hazuchová  starostka obce  03. apr. 2014 
Darovacia zmluva pdf  69.59 Kb Zmluva peňažný dar na obnovu fasády evanj. kostola  500.00 €  s DPH  03. máj. 2014      Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Prietrži  906 11 Prietrž 346  31870376  Alena Hazuchová  starostka obce  05. máj. 2014 
Darovacia zmluva pdf  71.76 Kb Zmluva peňažný dar na Jesenný kongres v Skalici  250.00 €  s DPH  17. júl. 2014      HIPOKRAT spol. s r. o.  Bernolákova 369/1, 908 51 Holíč  36358703  Alena Hazuchová  starostka obce  23. júl. 2014 
Darovacia zmluva pdf  73.85 Kb Zmluva výskum záchrany interiéru a reštaurátorské práce v  3000.00 €  s DPH  07. máj. 2014      Rímskokatolická cirkev farnosť sv. Štefana v Jablonici  Jilemnického 747, 906 32 Jablonica  34016074  Alena Hazuchová  starostka obce  20. máj. 2014 
Darovacia zmluva pdf  413.66 Kb Zmluva peňažný dar na org. zabezp. slávnos. vyhod.  200.00 €  s DPH  24. jan. 2015      Grand Prix Záhoria  Sotinská 1345/27, 905 01 Senica  42160537  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  26. jan. 2015 
Darovacia zmluva pdf  381.17 Kb Zmluva finan. dar na org. zabep. slávnos. vyhod.  200.00 €  s DPH  16. jan. 2014      Grand Prix Záhoria  Štúrova 1424, 908 77 Borský Mikuláš  42160537  Alena Hazuchová  starostka obce  20. jan. 2014 
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pdf  2.13 Mb Zmluva produkt "SuperVýhodne"-ŠKJ      10. apr. 2015      Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   35815256  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  10. apr. 2015 
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pdf  2.62 Mb Zmluva produkt "SuperVýhodne"      10. apr. 2015      Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  10. apr. 2015 
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§50j/2011/SR pdf  186.93 Kb Zmluva      
 
    ÚPSVaR Senica    37847635      26. apr. 2011 
Dodatok č. 1 k Dohode uzavretej 19.06.2014 pdf  49.21 Kb Zmluva časový rámec vykon. čin. (1.7.2014-31.12.2015)      17. okt. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  Vajanského 17, 905 01 Senica  37847635  Alena Hazuchová  starostka obce  21. nov. 2014 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve pdf  424.41 Kb Zmluva dodatok      03. máj. 2013      REHA, spol. s r. o.  Jesenského 2241, 024 01 Kysucké Nové Mesto  31607136  Alena Hazuchová  starostka obce  03. máj. 2013 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. Cl-644/2010 pdf  817.58 Kb Zmluva      
 
    Star EU, a. s.    36703575      11. apr. 2011 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 11.01.2012 pdf  68.18 Kb Zmluva výkon kontroly/auditu      03. máj. 2013      Prvá Európska Konzultačná  M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom  45391530  Alena Hazuchová  starostka obce  17. máj. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>