Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o výpožičke č. 5 pdf  992.24 Kb Zmluva       24. apr. 2015      Milan Herák      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o výpožičke č. 3 pdf  1.16 Mb Zmluva       24. apr. 2015      Magdaléna Holická      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o poskytnutí zoznamu producentov odpadových vôd pdf  1.91 Mb Zmluva poskytnutie zoznamu producentov odpadových vôd      24. apr. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 5/94 pdf  678.26 Kb Zmluva ukončenie prenájmu dohodou k 31.5.2015      29. apr. 2015      Jaromír Sasák, Osuské č. 255      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o predaji motorového vozidla pdf  847.63 Kb Zmluva motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback  12720.00 €  s DPH  29. apr. 2015      AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r. o.  Nitrianska cesta 1, 917 02 Trnava  31443036  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Poistná zmluva č. 23-12416 pdf  471.34 Kb Zmluva úrazové poistenie  21.60 €  s DPH  30. apr. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Hromadná poistná zmluva PZP č. 11-921-72901045 pdf  447.7 Kb Zmluva poistenie zodpovednosti za škodu - prevádz. mot. v      30. apr. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  31322051  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Obj 30/2015 pdf  24.43 Kb Objednávka rekonštrukcia vodovodov v dome smútku  990.00 €  s DPH  24. apr. 2015      Radoslav Šeliga - ŠELO  Školská 717, 906 32 Jablonica  14088622  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Obj 31/2015 pdf  24.45 Kb Objednávka školenie na obsluhu motor. píly  100.00 €  s DPH  24. apr. 2015      MD RMP, s. r. o.  906 32 Jablonica 192  46700731  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0200038 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      23. apr. 2015      Marta Beňová      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Dohoda č. 15/07/054/52/hrady-3 pdf  1.19 Mb Zmluva poskytnutie fin. príspevok na podporu zamest.      28. apr. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  Vajanského 17, 905 01 Senica  30794536  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  28. apr. 2015 
Obj 28/2015 pdf  24.23 Kb Objednávka toner CE278HP XL - 4 ks  151.50 €  s DPH  20. apr. 2015      RH-COM, s. r. o.  906 32 Jablonica 760    Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  28. apr. 2015 
Obj 27/2015 pdf  24.93 Kb Objednávka knihy do obecnej knižnice  250.00 €  s DPH  04. máj. 2015      Aloha Slovakia, s. r. o.  Hurbanova 11, 905 01 Senica  40011148  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  27. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100029 pdf  2.05 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. mar. 2015      Andrea Buchancová      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100028 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. mar. 2015      Jaroslava Pšenková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100037 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      22. apr. 2015      Ščepková Mária      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100036 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      17. apr. 2015      Helena Hájičková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100030 pdf  2.03 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. apr. 2015      Vincent Jamriška      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o výpožicke č. 2 pdf  1.16 Mb Zmluva výpožička      17. apr. 2015      Fratišek Boldiš      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  22. apr. 2015 
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta pdf  1.72 Mb Zmluva mýto      15. apr. 2015      Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  35919001  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  17. apr. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>