Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
december_2016 pdf  175.75 Kb Zmluva Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 28/005/     
 
    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951      27. dec. 2016 
december_2016 pdf  191.55 Kb Zmluva Zmluva o kontokorentnom úvere č. 28/005/16     
 
    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951      27. dec. 2016 
december_2016 pdf  199.9 Kb Zmluva Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č     
 
    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951      27. dec. 2016 
december_2016 pdf  414.04 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201629981_Z     
 
Z201629981_Z    STRABAG s.r.o.  Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava  17317282      20. dec. 2016 
december_2016 pdf  422.04 Kb Zmluva Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostried     
 
    ZaRea Invest, s.r.o.  916 31 Kočovce 321  47854626      20. dec. 2016 
december_2016 pdf  226.9 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 11/BD/2016     
 
    Roman Trautengerger          20. dec. 2016 
december_2016 pdf  227.49 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 19/BD/2016     
 
    Lenka Vašková          20. dec. 2016 
december_2016 pdf  227.3 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 14/BD/2016     
 
    Marián Bielik          19. dec. 2016 
december_2016 pdf  226.95 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 3/BD/2016     
 
    Peter Pisklák          19. dec. 2016 
december_2016 pdf  209.22 Kb Zmluva Zmluva č. 12/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu      
 
    Kočovce FC 1959  Kočovce 320, 916 31 Kočovce  31 822 476      19. dec. 2016 
december_2015 pdf  223.85 Kb Zmluva Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostried     
 
    Peter Masarik          02. dec. 2016 
november_2016 pdf  227.63 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 6/MŠ/2016     
 
    Mária Gebauerová          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.43 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 8/MŠ/2016     
 
    Andrea Bímová          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.45 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 4/BD/2016     
 
    Pavol Moravčík          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.48 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 17/BD/2016      
 
    Monika Paárová          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  228.87 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 5/MŠ/2016     
 
    Lea Moravčíková          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.21 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 18/BD/2016     
 
    Martina Javoríková          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.37 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 1/MŠ/2016     
 
    Marián Zelezka          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  226.86 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 10/BD/2016     
 
    Adriana Šimová          30. nov. 2016 
november_2016 pdf  227.19 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 2/BD/2016     
 
    Ivan Macúch          30. nov. 2016 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>