Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 8/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - ZS byty (spol. priestory)  46.64 €  s DPH  12. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      16. feb. 2015 
FD 9/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  101.92 €  s DPH  12. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      16. feb. 2015 
FD 10/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  99.88 €  s DPH  12. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      16. feb. 2015 
FD 14/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - OcÚ  60.18 €  s DPH  19. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      16. feb. 2015 
FD 15/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - DS  15.60 €  s DPH  19. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      16. feb. 2015 
FD 16/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - čakáreň+bufet  31.20 €  s DPH  19. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      16. feb. 2015 
FD 17/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné ZS  156.02 €  s DPH  19. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      16. feb. 2015 
FD 18/2015   0 Mb Faktúra vyúčtovanie zemný plyn - preplatok   -2330.02 €  s DPH  19. jan. 2015      SPP, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35815256      16. feb. 2015 
FD 19/2015   0 Mb Faktúra vyúčtovanie zemný plyn - nedoplatok  150.22 €  s DPH  19. jan. 2015      SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  150,22      16. feb. 2015 
FD 25/2015   0 Mb Faktúra za stravovacie poukážky - 500 ks  1611.66 €  s DPH  21. jan. 2015      Edenred Slovakia, s. r. o.  Karadžičova 8, 820 15 Bratislava  31328695      16. feb. 2015 
Dohoda o ukončení prevádzky informačného serveru na internete pdf  378 Kb Zmluva ukončenie prevádzky inform. serveru      11. feb. 2015      CBsoft, s. r. o.  Potočná 16, 909 01 Skalica 1  36266281  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  13. feb. 2015 
Obj 11/2015 pdf  25.13 Kb Objednávka hudobné vystúpenie - Pochovávanie basy  450.00 €  s DPH  03. feb. 2015      P. Červinka-MINIBAND  906 03 Smrdáky    Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  12. feb. 2015 
Obj 6/2015 pdf  288.75 Kb Objednávka realizácia verejného obstarávania  2000.00 €  s DPH  28. jan. 2015      eBIZ Procurement, s. r. o.  Lehotského 1, 811 06 Bratislava  36234141  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  10. feb. 2015 
Obj 9/2015 pdf  532.48 Kb Objednávka školenie elektrotechnika  55.00 €  s DPH  02. feb. 2015      Vladimír Mikušovič MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  10. feb. 2015 
FD 6/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE   4882.00 €  s DPH  09. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      10. feb. 2015 
Obj 10/2015 pdf  1.54 Mb Objednávka kolmá fotografia+katastr. mapa+šikmá fotog.  996.00 €  s DPH  03. feb. 2015      Národná geograficko informačná, s. r. o.  Mostná 72, 949 01 Nitra  46795481      09. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenajatí nebytových priestorov č. 2/2002 pdf  555.95 Kb Zmluva ukončenie nájmu k 1.3.2015      06. feb. 2015      Bc. Zuzana Škápiková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  09. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb pdf  407.91 Kb Zmluva ukončenie poskyt. služieb k 1.3.2015      06. feb. 2015      Bc. Zuzana Škápiková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  09. feb. 2015 
Zmluva o poskytnutí dotácie pdf  2.19 Mb Zmluva poskytnutie dotácie DHZ Jablonica  7090.00 €  s DPH  09. feb. 2015      Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica  Jablonica  00177474  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  09. feb. 2015 
FD 529/2014   0 Mb Faktúra nedoplatok EE- ŠM Nový dvor  439.76 €  s DPH  05. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      05. feb. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>