Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
jún_2017 pdf  1.76 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete     
 
    STAVOIMPEX, s.r.o.  Národná 3708/36, 010 01 Žilina        19. jún. 2017 
jún_2017 pdf  1.14 Mb Zmluva Havarijné poistenie     
 
    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      09. jún. 2017 
jún_2017 pdf  1.05 Mb Zmluva Poistenie zodpovednosti     
 
    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      08. jún. 2017 
jún_2017 pdf  502.04 Kb Zmluva Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej s     
 
    Národný bezpečnostný úrad  Budatínska 30, 851 06 Bratislava  36061701      07. jún. 2017 
máj_2017 pdf  1.14 Mb Zmluva Zmluva č. 02/2017 o nájme nebytových priestorov a      
 
    Nutrivital Slovakia, s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1, 916 31 Kočovce  47 527 455      23. máj. 2017 
máj_2017 pdf  234.77 Kb Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/435/2013/ZOS o poskytov     
 
1/435/2013/ZOS    Jozefa Zicháčková          13. máj. 2017 
máj_2017 pdf  2.57 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Via - kom s.r.o.  Kukučínova 39, 911 01 Trenčín  45472718      04. máj. 2017 
máj_2017 pdf  1.7 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech trete     
 
    Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, Marián Vrábel  Kdolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  36126624      02. máj. 2017 
apríl_2017 pdf  229.16 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 10/MŠ/2017     
 
    Klaudia Lacková          27. apr. 2017 
apríl_2017 pdf  1.32 Mb Zmluva Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu     
 
    Brantner Altgas, s.r.o.  Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom  36334081      11. apr. 2017 
apríl_2017 pdf  213.95 Kb Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov a odmene za s     
 
    CE BUILDING s.r.o.  Kočovce 15, 916 31 Kočovce  46294279      10. apr. 2017 
marec_2017 pdf  307.47 Kb Zmluva Zmluva o združení finančných prostriedkov     
 
    Mesto Stará Turá  SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  312002      21. mar. 2017 
február_2017 pdf  148.73 Kb Zmluva Zmluva o poskytnutí technickej služby     
 
    ESS Slovakia, s.r.o.  J. Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom        22. feb. 2017 
február_2017 pdf  2.01 Mb Zmluva Poistná zmluva číslo: 080 - 9001018 Verzia č. 5     
 
080 - 9001018    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  00585441      15. feb. 2017 
február_2017 pdf  864.04 Kb Zmluva Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov -      
 
    Ladisco s.r.o.  Kríž nad Váhom č. 477, 916 26 Považany  36806978      09. feb. 2017 
február_2017 pdf  5.48 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financ     
 
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava  00681156      07. feb. 2017 
január_2017 pdf  314.35 Kb Zmluva Zmluva č. 09/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu      
 
    Mesto Nové Mesto nad Váhom  Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  00311863      26. jan. 2017 
január_2017 pdf  857.17 Kb Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode stavebného objektu     
 
    ZaRea Invest, s.r.o.  Kočovce 321, 916 31 Kočovce  47854626      24. jan. 2017 
január_2017 pdf  315.94 Kb Zmluva Zmluva č. 11//2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu     
 
    Kongregácia školských sestier de Notre Dame  Klčové 37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  677574      20. jan. 2017 
január_2017 pdf  375.66 Kb Zmluva Darovacia zmluva č. 01/2017 o poskytnutí finančnýc     
 
    K.L.K s.r.o.  Kočovce 431, 916 31 Kočovce  31437656      17. jan. 2017 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>