Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 11/2012 pdf  487.35 Kb Faktúra oprava kanálu  188.40 €  s DPH  18. jan. 2012      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      25. jan. 2012 
FD 11/2013   0 Mb Faktúra vodné - katol. cintorín  14.41 €  s DPH  18. jan. 2013      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      31. jan. 2013 
FD 11/2014   0 Mb Faktúra dozor pri pretláčaní elektr. prípojky  23.28 €  s DPH  16. jan. 2014      Železnice Slovenskej republiky  Klemensova 8, 813 61 Bratislava  31364501      05. feb. 2014 
FD 11/2015   0 Mb Faktúra vývoz vriec separ. zber  329.98 €  s DPH  16. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      24. feb. 2015 
FD 110/2011 pdf  407.52 Kb Faktúra   858.00 €   
 
    Obecný podnik Jablonica          20. apr. 2011 
FD 110/2012   0 Mb Faktúra skládkovanie odpadu a poplatok  226.32 €  s DPH  05. apr. 2012      Technické služby Senica, a.s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      18. apr. 2012 
FD 110/2013   0 Mb Faktúra vyprac. naviac sád proj. dokument.  24.50 €  s DPH  02. apr. 2013      Gustav Mach - Elektroprojekt s. r. o.  Čáčov 195, 905 01 Senica  44157045      10. apr. 2013 
FD 110/2014   0 Mb Faktúra zverejňovanie cintorínov na portáli  154.13 €  s DPH  24. mar. 2014      TOPSET Solutions, s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805      22. apr. 2014 
FD 111/2011 pdf  429.28 Kb Faktúra   3.00 €   
 
    SPP          20. apr. 2011 
FD 111/2012   0 Mb Faktúra kopírka a príslušenstvo  1480.86 €  s DPH  05. apr. 2012      RH-COM, s. r. o.  Trnavská 760, 906 32 Jablonica  43775616      18. apr. 2012 
FD 111/2013   0 Mb Faktúra naviac pare projek. dokum.  269.50 €  s DPH  02. apr. 2013      UNISTAT s. r. o.  Ružová 29, 909 01 Skalica  46917756      10. apr. 2013 
FD 111/2014   0 Mb Faktúra mesačný poplatok za volanie  49.30 €  s DPH  24. mar. 2014      Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      10. apr. 2014 
FD 112/2011 pdf  473.68 Kb Faktúra   1507.93 €   
 
    Edenred          20. apr. 2011 
FD 112/2012   0 Mb Faktúra záloha EE - byty ZS  43.88 €  s DPH  05. apr. 2012      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      18. apr. 2012 
FD 112/2013   0 Mb Faktúra vodné TJ  21.06 €  s DPH  04. apr. 2013      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      30. apr. 2013 
FD 112/2014   0 Mb Faktúra fólia, obojstranná páska, isover domo/twin  160.04 €  s DPH  21. mar. 2014      Ing. Miroslav Škápik - PRODUKT  Viestova 6/387, 907 01 Myjava  30975905      10. apr. 2014 
FD 113/2011 pdf  482.31 Kb Faktúra   128.53 €   
 
    Technické služby Senica          03. máj. 2011 
FD 113/2012   0 Mb Faktúra Záloha EE  4190.94 €  s DPH  05. apr. 2012      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281      18. apr. 2012 
FD 113/2013   0 Mb Faktúra skládkovanie odpadu  95.39 €  s DPH  04. apr. 2013      Technické služby Senica  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      30. apr. 2013 
FD 113/2014   0 Mb Faktúra skládkovanie odpadu  120.13 €  s DPH  22. apr. 2014      Technické služby Senica  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      22. apr. 2014 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>