Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 11/2015   0 Mb Faktúra vývoz vriec separ. zber  329.98 €  s DPH  16. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      24. feb. 2015 
FD 12/2015   0 Mb Faktúra za vývoz odpadu 12/2014  362.78 €  s DPH  16. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      24. feb. 2015 
FD 13/2015   0 Mb Faktúra za vývoz odpadu 12/2014  3557.30 €  s DPH  16. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      24. feb. 2015 
FD 20/2015   0 Mb Faktúra obhliadka a čistenie kanalizácie  196.08 €  s DPH  19. jan. 2015      AZ kanalizácie, s. r. o.  Damborského 854/12, 908 48 Kopčany  44188013      24. feb. 2015 
FD 21/2015   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  93.32 €  s DPH  19. jan. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      24. feb. 2015 
FD 22/2015   0 Mb Faktúra doplatok Finančný spravodajca r. 2014  48.86 €  s DPH  19. jan. 2015      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.  M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina  31592503      24. feb. 2015 
FD 23/2015   0 Mb Faktúra vodné - cintorín katolícky  22.46 €  s DPH  21. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      24. feb. 2015 
FD 24/2015   0 Mb Faktúra vodné - MŠ  58.40 €  s DPH  21. jan. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      24. feb. 2015 
FD 26/2015   0 Mb Faktúra kontrola a oprava hasiac. prístrojov  522.49 €  s DPH  22. jan. 2015      Pyroteam Group, s. r. o.  Čáčov 292, 905 01 Senica  36241903      24. feb. 2015 
FD 27/2015   0 Mb Faktúra záloha za zemný plyn 01/2015 ŠKJ  561.00 €  s DPH  22. jan. 2015      SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      24. feb. 2015 
FD 28/2015   0 Mb Faktúra záloha za zemný plyn 01/2015  3385.00 €  s DPH  22. jan. 2015      SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      24. feb. 2015 
FD 29/2015   0 Mb Faktúra licencia na verej. použitie hud. diel  14.28 €  s DPH  23. jan. 2015      SOZA  Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2  00178454      24. feb. 2015 
FD 30/2015   0 Mb Faktúra projektové práce  600.00 €  s DPH  26. jan. 2015      Ing. Pavol Pálka  Agátová 1171/20, 905 01 Senica  34735526      24. feb. 2015 
FD 31/2015   0 Mb Faktúra import dát do katastra  24.00 €  s DPH  26. jan. 2015      TOPSET Solutions, s. r. o.  Hollého 2366/25 B, 900 31 Stupava  46919805      24. feb. 2015 
FD 35/2015   0 Mb Faktúra poistné zberný dvor 02/2015-02/2016  499.23 €  s DPH  28. jan. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      24. feb. 2015 
Obj 12/2015 pdf  299.35 Kb Objednávka reklamné predmety  602.95 €  s DPH  13. feb. 2015      G&H s. r. o.  Nám. Oslobodenia 4/18, 905 01 Senica  36274381      19. feb. 2015 
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie pdf  340.06 Kb Zmluva hudobná produkcia - Pochovávanie basy  450.00 €  s DPH  12. feb. 2015      MINIBAND   906 03 Smrdáky    Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  16. feb. 2015 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.18 Mb Zmluva program O2 fér      14. feb. 2015      Zmluva o poskytovaní verejných služieb  O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  16. feb. 2015 
FD 3/2015   0 Mb Faktúra členské za r. 2015  454.00 €  s DPH  08. jan. 2015      ZMO región JE Jaslovské Bohunice  Trhová 2, 917 00 Trnava        16. feb. 2015 
FD 7/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - ZS  64.10 €  s DPH  09. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      16. feb. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>