Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 71/2015   0 Mb Faktúra posyp ciest (štrk+posyp. soľ)  1023.74 €  s DPH  20. feb. 2015      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      04. mar. 2015 
FD 72/2015   0 Mb Faktúra za zverejnenie cintorínov  154.13 €  s DPH  23. feb. 2015      TOPSET Solutions, s. r. o.  Hollého 2366/25 B, 900 31 Stupava  154,13      04. mar. 2015 
FD 53/2015   0 Mb Faktúra aktualizácia programov r. 2015  875.34 €  s DPH  23. feb. 2015      TOPSET Solutions, s. r. o.  Hollého 2366/25 B, 900 31 Stupava  46919805      04. mar. 2015 
FD 74/2015   0 Mb Faktúra revízia zabezpeč. systému  74.40 €  s DPH  23. feb. 2015      Kelcom International, s. r. o.  Čáčov 304, 905 01 Senica  31105742      04. mar. 2015 
FD 78/2015   0 Mb Faktúra náklady na obedy zamest. MŠ 02/2015  202.51 €  s DPH  27. feb. 2015      Základná škola Jablonica  Školská 1, 906 32 Jablonica  37836994      04. mar. 2015 
Kúpna zmluva pdf  5.51 Mb Zmluva odplatný prevod vlast. práva k pozemku  13.04 €  s DPH  16. jan. 2015            Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Zmluva o pripojení odberného EZ žiadateľa do distribučnej siete pdf  2.92 Mb Zmluva pripojenie do distribučnej sústavy      27. feb. 2015      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Zmluva o pripojení odberného EZ žiadateľa do distribučnej siete pdf  2.92 Mb Zmluva pripojenie do distribučnej sústavy      27. feb. 2015      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Zmluva o pripojení odberného EZ žiadateľa do distribučnej siete pdf  2.87 Mb Zmluva pripojenie do distribučnej sústavy      27. feb. 2015      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Zmluva o pripojení odberného EZ žiadateľa do distribučnej siete pdf  2.89 Mb Zmluva pripojenie do distribučnej sústavy      27. feb. 2015      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Zmluva o pripojení odberného EZ žiadateľa do distribučnej siete pdf  2.87 Mb Zmluva pripojenie do distribučnej sústavy      27. feb. 2015      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Obj 14/2015 pdf  24.35 Kb Objednávka plaketa sklenená+kovová  32.10 €  s DPH  23. feb. 2015      LIM PO, s. r. o.  Jesenná 1, 080 05 Prešov  36498980  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Obj 16/2015 pdf  24.57 Kb Objednávka kontrola a čistenie komínov  113.88 €  s DPH  23. feb. 2015      Mário Švacho-Euro.Com.  916 42 Moravské Lieskové 664  43405312  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Obj 17/2015 pdf  24.4 Kb Objednávka tlač novín Naša Jablonica - 400 ks  87.84 €  s DPH  02. mar. 2015      G&H s. r. o.  Nám. Oslobodenia 4/18, 905 01 Senica  36274381  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Obj 15/2015 pdf  24.3 Kb Objednávka projek. dokum. atletická dráha      23. feb. 2015      Ing. Pavol Pálka  Agátová 1171/20, 905 01 Senica  34735526  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  02. mar. 2015 
Obj 13/2015 pdf  25.07 Kb Objednávka revízia zabezpeč. systému  100.00 €  s DPH  18. feb. 2015      Kelcom International, s. r. o.  Čáčov 304, 905 01 Senica  31105742  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  25. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenajatí nebytových priestorov č. 8/2000 pdf  726.95 Kb Zmluva ukončenie zmluvy k 28.2.2015      20. feb. 2015      Monteko-B, s. r. o.  906 32 Jablonica 289  31417141  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. feb. 2015 
FD 1/2015   0 Mb Faktúra členské za r. 2015  369.27 €  s DPH  01. dec. 2014      Združenie miest a obcí Slovenska  Bezručova 9, 811 09 Bratislava  00584614      24. feb. 2015 
FD 2/2015   0 Mb Faktúra členský príspevok na rok 2015  90.80 €  s DPH  15. dec. 2014      ZPOZ Banská Bystrica  Ulica československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica        24. feb. 2015 
FD 4/2015   0 Mb Faktúra poistné osobný automobil  121.00 €  s DPH  24. nov. 2014      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      24. feb. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>