Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 51/2015   0 Mb Faktúra za obedy pre dôchodcov 01/2015  703.00 €  s DPH  09. feb. 2015      Slovenský Červený kríž  Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica  00416002      04. mar. 2015 
FD 52/2015   0 Mb Faktúra za výkon BTS 01/2015  100.00 €  s DPH  09. feb. 2015      Lýdia Marková  906 15 Priepasné 103  36961213      04. mar. 2015 
FD 53/2015   0 Mb Faktúra vodné - TJ  0.00 €  s DPH  09. feb. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      04. mar. 2015 
FD 54/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  101.92 €  s DPH  09. feb. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      04. mar. 2015 
FD 55/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  99.88 €  s DPH  09. feb. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      04. mar. 2015 
FD 56/2015   0 Mb Faktúra poistné - multifunkč. ihrisko 02/2015-02/2016  211.63 €  s DPH  09. feb. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      04. mar. 2015 
FD 57/2015   0 Mb Faktúra členský príspevok na rok 2015  376.82 €  s DPH  11. feb. 2015      Združenie miest a obcí Záhoria  Námestie slobody 10, 909 01 Skalica  34076336      04. mar. 2015 
FD 58/2015   0 Mb Faktúra náklady na obedy zamest. MŠ 01/2015  184.10 €  s DPH  12. feb. 2015      Základná škola Jablonica  Školská 1, 906 32 Jablonica  37836994      04. mar. 2015 
FD 59/2015   0 Mb Faktúra školenie elektrotechnika  55.00 €  s DPH  16. feb. 2015      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      04. mar. 2015 
FD 60/2015   0 Mb Faktúra mesačné poplatky za volania 01/2015  45.00 €  s DPH  16. feb. 2015      O2 Slovakia, s. r. o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863      04. mar. 2015 
FD 61/2015   0 Mb Faktúra Almanach obce 2015  28.60 €  s DPH  18. feb. 2015      DATATRADE, s. r. o.  Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravca  35960132      04. mar. 2015 
FD 62/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné ZS  156.02 €  s DPH  19. feb. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      04. mar. 2015 
FD 63/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - DS  15.60 €  s DPH  19. feb. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      04. mar. 2015 
FD 64/2015   0 Mb Faktúra vodné - MŠ  58.40 €  s DPH  19. feb. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      04. mar. 2015 
FD 65/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - OcÚ  60.18 €  s DPH  19. feb. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      04. mar. 2015 
FD 66/2015   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  92.41 €  s DPH  19. feb. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      04. mar. 2015 
FD 67/2015   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  84.51 €  s DPH  19. feb. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      04. mar. 2015 
FD 68/2015   0 Mb Faktúra chladiace zariadenie do domu smútku  959.40 €  s DPH  20. feb. 2015      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      04. mar. 2015 
FD 69/2015   0 Mb Faktúra zvesovanie vian. výzdoby a oprava VO  300.60 €  s DPH  20. feb. 2015      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      04. mar. 2015 
FD 70/2015   0 Mb Faktúra uhŕňanie snehu  496.80 €  s DPH  20. feb. 2015      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      04. mar. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>