Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
zm017_2012 pdf  9.75 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Skanska SK, a.s.          22. jún. 2012 
zm018_2012 pdf  9.7 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Skanska SK, a.s.          22. jún. 2012 
zm019_2012 pdf  9.75 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Skanska SK, a.s.          22. jún. 2012 
zm020_2012 pdf  1.42 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena     
 
    ProLogis Slovak Republik V s.r.o.          10. júl. 2012 
zm021_2012 pdf  2.37 Mb Zmluva Havarijná poistka     
 
    Komunálna poisťovňa          23. júl. 2012 
zm022_2012 pdf  1.46 Mb Zmluva Poistenie zodpovednosti     
 
    Komunálna poisťovňa          27. júl. 2012 
zm023_2012 pdf  1.18 Mb Zmluva Prístup do internetu     
 
    cns, s.r.o.    35872926      01. aug. 2012 
zm024_2012 pdf  1.87 Mb Zmluva SOZA     
 
    SOZA          06. sep. 2012 
zm025_2012 pdf  1.31 Mb Zmluva Kúpna zmluva     
 
    Obec Kočovce    00311685      18. sep. 2012 
zm026_2012 pdf  4.79 Mb Zmluva Poistná zmluva     
 
    Komunálna poisťovňa    31595545      30. sep. 2012 
zm027_2012 pdf  2.57 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Ing. Danka Palkechová    43672329      27. sep. 2012 
zm028_2012 pdf  1.51 Mb Zmluva Kúpna zmluva     
 
    Obec Kočovce    00311685      02. okt. 2012 
zm029_2012 pdf  1.44 Mb Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov     
 
    Obec Kočovce          02. okt. 2012 
zm030_2012 pdf  2.46 Mb Zmluva Nájomná zmluva     
 
    Obec Kočovce          12. okt. 2012 
zm031_2012 pdf  3.69 Mb Zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku     
 
    UPSVaR  Nové Mesto nad Váhom  37916394      16. okt. 2012 
zm032_2012 pdf  1.42 Mb Zmluva zmluva o pripojení odberného miesta     
 
    ZSE distribúcia , a.s.    36361518      10. nov. 2012 
zm033_2012 pdf  2.15 Mb Zmluva zmluva o dodávke vody a odvádzaní splaškových vôd     
 
    OVKS SOCHOŇ, s.r.o.    46492411      12. nov. 2012 
zm034_2012 pdf  1.67 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce    311685      14. nov. 2012 
zm035_2012 pdf  1.4 Mb Zmluva Licenčná zmluva     
 
    MADE spol. s r.o.    36041688      29. nov. 2012 
zm036_2012 pdf  2.42 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí hromadných údajov     
 
    správa katastra NMNV    36125474      05. dec. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>