Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
máj_2018 pdf  261.36 Kb Zmluva Dodatok č. 10/2018 k zmluve č. 8/2010 - ZOS o posk     
 
8/2010 - ZOS    Ján Madro  916 31 Kočovce        02. máj. 2018 
máj_2018 pdf  259.82 Kb Zmluva Dodatok č. 5/2018 k zmluve č. 3/1173/2014 - ZOS o      
 
3/1173/2014 - ZOS    Viliam Koníček  916 31 Kočovce        02. máj. 2018 
máj_2018 pdf  261.29 Kb Zmluva Dodatok č. 9/2018 k zmluve č. 7/2010 - ZOS o posky     
 
7/2010 - ZOS    Drahomíra Kužeľová  916 31 Kočovce        02. máj. 2018 
máj_2018 pdf  260.32 Kb Zmluva Dodatok č. 7/2018 k zmluve č.3/435/2013 - ZOS o po     
 
3/435/2013 - ZOS    Jozefa Zicháčková  916 31 Kočovce        02. máj. 2018 
máj_2018 pdf  260.2 Kb Zmluva Dodatok č. 9/2018 k zmluve č. 6/870/2011 - ZOS o p     
 
6/87082011 - ZOS    Rudolf Karaba  916 31 Kočovce        02. máj. 2018 
máj_2018 pdf  255.49 Kb Zmluva Dodatok č. 8/2018 k zmluve č. 2/803/2012 - ZOS o p     
 
2/803/2012 - ZOS    Ivan Kočický          02. máj. 2018 
apríl_2018 pdf  2.87 Mb Zmluva Dohoda č. 18/10/50J/3     
 
    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom  Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  30 794 536      25. apr. 2018 
apríl_2018 pdf  956.39 Kb Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov a odmene za s     
 
    CE BUILDING s.r.o.  Kočovce 15, 916 31 Kočovce  46294279      09. apr. 2018 
marec_2018 pdf  559.38 Kb Zmluva Dodatok č. 2 zmluva o dielo na zhotovenie stavby     
 
06/2016    HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.  Trenčianska cesta 1573/114  34 117 873      23. mar. 2018 
marec_2018 pdf  133.77 Kb Zmluva Zmluva o poskytnutí technickej služby     
 
    ESS Slovakia, s.r.o.  J. Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  46968369      23. mar. 2018 
marec_2018 pdf  1.36 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech trete     
 
    Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, ZaRea Invest, s.r.o,.  Kdolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Kočovce 321, 916 31 Kočovce  36126624       21. mar. 2018 
marec_2018 pdf  4.05 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Beneta s.r.o.  Kukučínova 39, 911 01 Trenčín  504 295 91      07. mar. 2018 
marec_2018 pdf  3.09 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Greško stav s.r.o.  Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  480 823 92      05. mar. 2018 
február_2018 pdf  8.11 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt     
 
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava  00681156      09. feb. 2018 
január_2018 pdf  1.06 Mb Zmluva Zmluva na použitie diela č. 8-102-383/2018     
 
    Geodetický a kartografický ústav Bratislava   Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava  17316219      31. jan. 2018 
január_2018 pdf  228.38 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/BD/2018     
 
    Štefan Bím          30. jan. 2018 
január_2018 pdf  677.25 Kb Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode stavebného objektu     
 
    ZaRea Invest, s.r.o  Kočovce 321, 916 31 Kočovce  47 854 626      23. jan. 2018 
január_2018 pdf  325.67 Kb Zmluva Zmluva o združení finančných prostriedkov     
 
    Kongregácia školských sestier de Notre Dame  Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  677574      23. jan. 2018 
január_2018 pdf  396.04 Kb Zmluva Zmluva o združení finančných prostriedkov     
 
    Mesto Nové Mesto nad Váhom  Čsl. Armády 1, 915 032 Nové Mesto nad Váhom  00 311 863      23. jan. 2018 
január_2018 pdf  683.75 Kb Zmluva Zmluva č. 01/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu      
 
    Kočovce FC 1959  Kočovce 320, 916 31 Kočovce   31 822 476      11. jan. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>