Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 1/2011 pdf  62.2 Kb Faktúra   48.00 €   
 
    AJFA+AVIS          09. feb. 2011 
FD 1/2012 pdf  64.89 Kb Faktúra predplatné publikácie  49.00 €  s DPH  03. jan. 2012      AJFA+AVIS, s. r. o.  Klemensova 34, 010 01 Žilina  31602436      17. jan. 2012 
FD 1/2013   0 Mb Faktúra záloha za zemný plyn  461.00 €  s DPH  08. jan. 2013      SPP, a. s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      31. jan. 2013 
FD 1/2014   0 Mb Faktúra publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49.50 €  s DPH  03. jan. 2014      AJFA+AVIS, s. r. o.  Klemensova 34, 010 01 Žilina  31602436      05. feb. 2014 
FD 1/2015   0 Mb Faktúra členské za r. 2015  369.27 €  s DPH  01. dec. 2014      Združenie miest a obcí Slovenska  Bezručova 9, 811 09 Bratislava  00584614      24. feb. 2015 
FD 10/2011 pdf  49.18 Kb Faktúra   450.00 €   
 
    Anton Šipold - ELASON          10. feb. 2011 
FD 10/2012 pdf  547.05 Kb Faktúra prevoz a uloženie zásnešiek, odvoz a uloženie stol  177.60 €  s DPH  18. jan. 2012      Obecný podnik Jablonica  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica  36760102      25. jan. 2012 
FD 10/2013   0 Mb Faktúra vodné a stočné Dom služieb  21.95 €  s DPH  18. jan. 2013      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      31. jan. 2013 
FD 10/2014   0 Mb Faktúra stavebný dozor - obnova fasády has. zbroj., garáží  130.00 €  s DPH  16. jan. 2014      Ing. Pavol Pálka  Agátová 1171/20, 905 01 Senica  34735526      05. feb. 2014 
FD 10/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  99.88 €  s DPH  12. jan. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      16. feb. 2015 
FD 100/2011 pdf  442.13 Kb Faktúra   51.88 €   
 
    ŠELO          20. apr. 2011 
FD 100/2012   0 Mb Faktúra mesačné platby - mobil  49.83 €  s DPH  20. mar. 2012      Orange Slovensko, a. s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      27. mar. 2012 
FD 100/2013   0 Mb Faktúra vodné a stočné ZS  148.11 €  s DPH  26. mar. 2013      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      12. apr. 2013 
FD 100/2014   0 Mb Faktúra za licenciu a tech. podporu IVES  25.09 €  s DPH  17. mar. 2014      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košice  00162957      11. apr. 2014 
FD 100/2015   0 Mb Faktúra mesačný poplatok za volanie 02/2015  61.19 €  s DPH  13. mar. 2015      O2 Slovakia, s. r. o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863      07. apr. 2015 
FD 101/2011 pdf  395.53 Kb Faktúra   58.62 €   
 
    ORANGE          20. apr. 2011 
FD 101/2012   0 Mb Faktúra aktualizácia programov  700.98 €  s DPH  20. mar. 2012      Ing. Ján Vlček - TOPSET  Hollého 2366/25 B, 900 31 Stupava  32643748      21. mar. 2012 
FD 101/2013   0 Mb Faktúra vodné a stočné čakáreň+bufef  25.60 €  s DPH  26. mar. 2013      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      12. apr. 2013 
FD 101/2014   0 Mb Faktúra výrub stromu (1ks - lipa)  400.00 €  s DPH  17. mar. 2014    Obj 12/2014  Štefan Loczi  Dolnočepenská 3724/84, 926 01 Sereď  14068176      10. apr. 2014 
FD 101/2015   0 Mb Faktúra oprava kotla - byty ZS  218.40 €  s DPH  18. mar. 2015      Bytservis Senica, s. r. o.  Robotnícka 56, 905 01 Senica  46795642      07. apr. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>