Zoznam dokumentov Obec Bzince pod Javorinou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
F-246-2018 PR.pdf pdf  203.28 Kb Faktúra oprava pohr. vozidla  240.00 €  s DPH 
 
    Ilenčík Vlastimil  Bzince pod Javorinou 240  45981884      14. dec. 2018 
F-245-2018 PR.pdf pdf  2.78 Mb Faktúra noviny a časopisy  292.36 €  s DPH 
 
    Universalpress, spol.s.r.o.  Myjava, Partizánska 394  34113843      14. dec. 2018 
F-442-2018.pdf pdf  244.9 Kb Faktúra telefónne poplatky  137.58 €  s DPH 
 
    Orange Slovensko, a.s.  Bratislava, Metodova 8  35697270      12. dec. 2018 
F-433-2018.pdf pdf  185.81 Kb Faktúra zimná údržba miestnych komunikácií  180.00 €  s DPH 
 
    Martin Sapáček  Bzince pod Javorinou 1302  1048602324      12. dec. 2018 
F-439-2018.pdf pdf  180.45 Kb Faktúra elektrická energia  308.17 €  s DPH 
 
    ZSE a.s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      12. dec. 2018 
F-430-2018.pdf pdf  218.43 Kb Faktúra uhlie  683.00 €  s DPH 
 
    Palivá-ing. Páleník Jaroslav  Vaďovce 69  17667470      12. dec. 2018 
F-441-2018.pdf pdf  226.73 Kb Faktúra telefónne poplatky  60.64 €  s DPH 
 
    Slovac Telekom a.s.  Bratislava, Bajkalská28  35763469      12. dec. 2018 
F-434-2018.pdf pdf  221.53 Kb Faktúra telefónne poplatky  63.92 €  s DPH 
 
    Slovac Telekom a.s.  Bratislava, Bajkalská28  35763469      12. dec. 2018 
F-429-2018.pdf pdf  251.74 Kb Faktúra telefónne poplatky  25.69 €  s DPH 
 
    Slovac Telekom a.s.  Bratislava, Bajkalská28  35763469      12. dec. 2018 
F-429-2018.pdf pdf  251.74 Kb Faktúra soc.služby Gregušková  178.77 €  s DPH 
 
    Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis Krajné  Krajné 292  50451596      12. dec. 2018 
F-243-2018 PR.pdf pdf  634.07 Kb Faktúra lotériové hry  238.78 €  s DPH 
 
    TIPOS a.s.  Bratislava, Brečtanova 1  31340822      12. dec. 2018 
F-244-2018 PR.pdf pdf  835.44 Kb Faktúra tabak  1592.71 €  s DPH 
 
    Universalpress, spol.s.r.o.  Myjava, Partizánska 394  34113843      12. dec. 2018 
D-85-2018 PR.pdf pdf  405.08 Kb Faktúra žreby  -87.36 €  s DPH 
 
    TIPOS a.s.  Bratislava, Brečtanova 1  31340822      12. dec. 2018 
F-242-2018 PR.pdf pdf  2.58 Mb Faktúra noviny a časopisy  110.75 €  s DPH 
 
    Universalpress, spol.s.r.o.  Myjava, Partizánska 394  34113843      07. dec. 2018 
F-241-2018 PR.pdf pdf  898.74 Kb Faktúra tabak  1717.12 €  s DPH 
 
    Universalpress, spol.s.r.o.  Myjava, Partizánska 394  34113843      06. dec. 2018 
F-240-2018 PR.pdf pdf  413.2 Kb Faktúra žreby  290.86 €  s DPH 
 
    TIPOS a.s.  Bratislava, Brečtanova 1  31340822      06. dec. 2018 
F-239-2018 PR.pdf pdf  624.5 Kb Faktúra lotériové hry  139.90 €  s DPH 
 
    TIPOS a.s.  Bratislava, Brečtanova 1  31340822      06. dec. 2018 
D-83-2018 PR.pdf pdf  408.48 Kb Faktúra žreby  -13.64 €  s DPH 
 
    TIPOS a.s.  Bratislava, Brečtanova 1  31340822      06. dec. 2018 
F-234-2018 PR.pdf pdf  844.76 Kb Faktúra tabak  1505.75 €  s DPH 
 
    Universalpress, spol.s.r.o.  Myjava, Partizánska 394  34113843      03. dec. 2018 
F-236-2018 PR.pdf pdf  738.26 Kb Faktúra hračky  342.97 €  s DPH 
 
    Ing. Miroslav RYLJAK RYO-RYLJAK  Nové Mesto nad Váhom Trenčianska 20  14051311      03. dec. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>