Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100982 pdf  197.52 Kb Zmluva      
 
    Andrašíková Marta          19. sep. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100983 pdf  196.61 Kb Zmluva      
 
    Drinka Jozef          19. sep. 2011 
Dohoda č. 108/§51/2011/Zam./ŠR pdf  559.54 Kb Zmluva      
 
    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica    37847635      30. sep. 2011 
Nájomná zmluva č. 5/2011 pdf  197.99 Kb Zmluva      
 
    Jaroslav Harasník, Vinotéka Porta Regni    45477167      14. sep. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100986 pdf  194.54 Kb Zmluva      
 
    Jurovatá Mária          05. okt. 2011 
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti pdf  1.35 Mb Zmluva      
 
    SPP - distribúcia, a. s.     35910739      12. okt. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100987 pdf  190.22 Kb Zmluva      
 
    Peričková Barbora          31. okt. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100985 pdf  196.47 Kb Zmluva      
 
    Čmaradová Anna          04. okt. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100988 pdf  181.61 Kb Zmluva      
 
    Hološka Ľudovít          17. nov. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100989 pdf  182.95 Kb Zmluva      
 
    Tomková Ilona          21. nov. 2011 
Dodatok k Zmluve č. 1012/SZ/2002 pdf  728.74 Kb Zmluva      
 
    Technické služby Senica, a. s.    36228443      29. nov. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100990 pdf  1.01 Mb Zmluva      
 
    Režnák Jozef          01. dec. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100991 pdf  1.01 Mb Zmluva      
 
    Ďubáková Slavomíra          01. dec. 2011 
Mandátna zmluva pdf  259.57 Kb Zmluva      
 
    FI-STAMONT Plus spol. s r. o.    34133372      01. dec. 2011 
Zmluva o združenej dodávke elektriny pdf  1.43 Mb Zmluva      
 
    ZSE Energia, a. s.    36677281      22. dec. 2011 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny pdf  1.92 Mb Zmluva      
 
    ZSE Energia, a. s.    36677281      22. dec. 2011 
Zmluva č.1/2012 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra pdf  229.71 Kb Zmluva       13. jan. 2012      Katastrálny úrad v Tranva  Vajanského 2, 917 01 Trnava  37836196      16. jan. 2012 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100984 pdf  151.09 Kb Zmluva      
 
              24. jan. 2012 
Obj 1/2012 pdf  91.45 Kb Objednávka obnova REN      09. jan. 2012      Správa katastra Senica          19. jan. 2012 
Obj 2/2012 pdf  81.17 Kb Objednávka kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov      20. jan. 2012      PYROTEAM GROUP, s. r. o.          25. jan. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>