Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pdf  195.86 Kb Zmluva zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity      03. mar. 2014      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Alena Hazuchová  starostka obce  10. mar. 2014 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pdf  196.57 Kb Zmluva zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity      03. mar. 2014      Západoslovenská distribučná, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36361518  Alena Hazuchová  starostka obce  10. mar. 2014 
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti pdf  1.35 Mb Zmluva      
 
    SPP - distribúcia, a. s.     35910739      12. okt. 2011 
Zmluva o prevode vlastníckeho práva pdf  399.96 Kb Zmluva   15.25 €  s DPH  25. sep. 2012            Alena Hazuchová  starostka obce  26. sep. 2012 
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb pdf  251.44 Kb Zmluva zabezp. prevádzky internet. prezentácie  358.80 €  s DPH  20. mar. 2015      Galileo Corporation s. r. o.  Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava  47192941  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  15. máj. 2015 
Zmluva o predaji motorového vozidla pdf  847.63 Kb Zmluva motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback  12720.00 €  s DPH  29. apr. 2015      AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r. o.  Nitrianska cesta 1, 917 02 Trnava  31443036  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  248.89 Kb Zmluva O2 Paušál      15. dec. 2014      O2 Slovakia, s. r. o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  18. dec. 2014 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.18 Mb Zmluva program O2 fér      14. feb. 2015      Zmluva o poskytovaní verejných služieb  O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  16. feb. 2015 
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania č. 3/2014 pdf  106.98 Kb Zmluva výučba nemeckého jazyka v MŠ      02. sep. 2014      Mgr. Zuzana Knapová  916 16 Krajné 3  44768532  Alena Hazuchová  starostka obce  02. sep. 2014 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  123.35 Kb Zmluva      
 
          Alena Hazuchová  starostka obce  24. feb. 2012 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  857.64 Kb Zmluva       28. feb. 2012      Alžeba Holásková  Cerová  43208061      22. mar. 2012 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  105.41 Kb Faktúra teplo, vodné a stočné, EE      25. jún. 2012      QBAC, s. r. o.  Jablonica č. 733  46764607  Alena Hazuchová  starostka obce  10. júl. 2012 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  95.3 Kb Zmluva poskytovanie služieb spojených s podnik. činnosťou      26. nov. 2012      MALIKOIL, s. r. o.  Červenej armády č. 241, 906 32 Jablonica  44198931  Alena Hazuchová  starostka obce  19. dec. 2012 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  94.12 Kb Zmluva poskytovanie služieb      10. dec. 2014      Ing. Dana Černeková      Alena Hazuchová  starostka obce  30. dec. 2014 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  1.32 Mb Zmluva údržba verejnej zelene      18. mar. 2015      Záhradný servis Senica  Nám. Oslobodenia 16/1, 905 01 Senica  36278432  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  25. mar. 2015 
Zmluva o poskytnutí zoznamu producentov odpadových vôd pdf  1.91 Mb Zmluva poskytnutie zoznamu producentov odpadových vôd      24. apr. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o poskytnutí služieb pdf  69.13 Kb Zmluva      
 
    Juraj Špot-ŠPOT PARTY SHOW    45317984      09. máj. 2011 
Zmluva o poskytnutí služieb pdf  710.43 Kb Zmluva      
 
    Ing. Jana Zavadilová          04. mar. 2011 
Zmluva o poskytnutí služieb pdf  642.23 Kb Zmluva   60.00 €   
 
    Juraj Špot-ŠPOT PARTY SHOW    45317984      08. dec. 2011 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 007/4.1 MP/2013 pdf  855.25 Kb Zmluva Zberný dvor - Jablonica      04. feb. 2013      Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republilky  Nám. Ľ. Štúra 1, 912 35 Bratislava  42181810  Alena Hazuchová  starostka obce  26. feb. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>