Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Obj 4 pdf  378.94 Kb Objednávka      
 
    Kron, s. r. o.          25. jan. 2011 
Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pdf  1.15 Mb Zmluva      
 
    Mesto Senica    00309974      18. apr. 2011 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pdf  1.84 Mb Zmluva      
 
    Pro Region n. o.    36084344      23. mar. 2011 
Zmluva o poskytnutí služieb pdf  69.13 Kb Zmluva      
 
    Juraj Špot-ŠPOT PARTY SHOW    45317984      09. máj. 2011 
Zmluva o poskytnutí služieb pdf  710.43 Kb Zmluva      
 
    Ing. Jana Zavadilová          04. mar. 2011 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. Cl-644/2010 pdf  817.58 Kb Zmluva      
 
    Star EU, a. s.    36703575      11. apr. 2011 
Mandátna zmluva pdf  1.03 Mb Zmluva      
 
    Prvá Európska Konzultačná, s. r. o.    45391530      03. mar. 2010 
Mandátna zmluva pdf  304.92 Kb Zmluva      
 
    Ing. Pavol Pálka    34735526      21. feb. 2011 
Zmluva o dielo na služby externého projektového manažmentu pdf  1.64 Mb Zmluva      
 
    Prvá Európska Konzultačná, spol. s r. o.    45391530      03. mar. 2011 
Zmluva o dielo na reklamné a marketingové služby pdf  1.5 Mb Zmluva      
 
    Mgr. art. Ján Mikulčík em studio    43937276      03. mar. 2011 
Zmluva o dielo "Vytvorenie informačného serveru na internete" pdf  318.13 Kb Zmluva      
 
    CB SOFT, s. r. o., Skalica    36266281      16. máj. 2011 
Zmluva o dielo pdf  196.05 Kb Zmluva      
 
    Slovenský vodohospodársky podnik    3602204701      07. mar. 2011 
Zmluva o dielo pdf  1.05 Mb Zmluva      
 
    Ing. Ing. arch. Peter Derevenec    35332824      28. apr. 2011 
Zmluva o dielo /Zverejnené: 12.04.2011, Zmluvné strany: Obec Jablonica - Slovenský vodohospodársky podnik/ pdf  1.59 Mb Zmluva      
 
              12. apr. 2011 
Zmluva o dielo pdf  995.42 Kb Zmluva      
 
    AŽ PROJEKT, s.r.o    35951958      07. mar. 2011 
Zmluva o dielo pdf  946.26 Kb Zmluva      
 
    Danube EuroConsulting, s. r. o    36771926      21. feb. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100975 /Zverejnené:09.05.2011,Zmluvné strany:Obec Jablonica-Mária Jánošíková/ pdf  157.85 Kb Zmluva      
 
              09. máj. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100974 /Zverejnené:09.05.2011,Zmluvné strany:Obec Jablonica-Emília Nemčeková/ pdf  160.2 Kb Zmluva      
 
              09. máj. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100972 /Zverejnené:29.04.2011,Zmluvné strany:Obec Jablonica - Anna Škápiková/ pdf  1.16 Mb Zmluva      
 
              29. apr. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2011/0100970 /Zverejnené:29.04.2011,Zmluvné strany:Obec Jablonica - Anna Škápiková/ pdf  1.15 Mb Zmluva      
 
              29. apr. 2011 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>