Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2014/0100010 pdf  151.83 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      30. apr. 2014      Alena Hazuchová      Alena Hazuchová  starostka obce  12. máj. 2014 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2013/0101027 pdf  153.48 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      30. apr. 2013      Alena Palkovičová      Alena Hazuchová  starostka obce  07. máj. 2013 
FD 162/2012   0 Mb Faktúra havarijné poistenie - PO  20.88 €  s DPH  14. máj. 2012      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      18. jún. 2012 
FD 404/2013   0 Mb Faktúra povinné zmluvné poistenie  192.00 €  s DPH  23. okt. 2013      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      17. dec. 2013 
FD 405/2013   0 Mb Faktúra povinné zmluvné poistenie  237.03 €  s DPH  23. okt. 2013      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      17. dec. 2013 
FD 181/2014   0 Mb Faktúra havarijné poistenie  20.88 €  s DPH  13. máj. 2014      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      26. jún. 2014 
FD 408/2014   0 Mb Faktúra poistné - vozidlo pož. ochr.  192.00 €  s DPH  20. okt. 2014      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      30. dec. 2014 
FD 409/2014   0 Mb Faktúra poistné - vozidlo pož. ochr.  237.03 €  s DPH  20. okt. 2014      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      30. dec. 2014 
FD 174/2013   0 Mb Faktúra havarijné poistenie PO  20.88 €  s DPH  14. máj. 2013      Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      25. jún. 2013 
Obj 15/2014   0 Mb Objednávka nákup kníh do obecnej knižnice      10. mar. 2014      Aloha Slovakia  Rajecká 22, 821 07 Bratislava  40011148      19. mar. 2014 
FD 88/2014   0 Mb Faktúra nákup kníh do obecnej knižnice  489.14 €  s DPH  10. mar. 2014    Obj 15/2014  Aloha Slovakia  Rajecká 22, 821 07 Bratislava  40011148      24. mar. 2014 
FD 99/2013   0 Mb Faktúra nákup kníh do obecnej knižnice  478.90 €  s DPH  22. mar. 2013    Obj 12/2013  ALOHA SLOVAKIA, s. r. o.  Rajecka 22, 821 07 Bratislava  40011148      12. apr. 2013 
Obj 27/2015 pdf  24.93 Kb Objednávka knihy do obecnej knižnice  250.00 €  s DPH  04. máj. 2015      Aloha Slovakia, s. r. o.  Hurbanova 11, 905 01 Senica  40011148  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  27. apr. 2015 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  44.9 Kb Zmluva       10. júl. 2013      Alžbeta Holásková    43208061  Alena Hazuchová  starostka obce  24. júl. 2013 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb pdf  44.2 Kb Zmluva       10. júl. 2013      Alžbeta Holásková      Alena Hazuchová  starostka obce  10. júl. 2013 
Nájomná zmluva o prenajatí nebytovných priestorov č. 2/2012 pdf  1.43 Mb Zmluva       28. feb. 2012      Alžeba Holásková  Cerová  43208061      22. mar. 2012 
Zmluva o poskytovaní služieb pdf  857.64 Kb Zmluva       28. feb. 2012      Alžeba Holásková  Cerová  43208061      22. mar. 2012 
Dohoda o ukončení nájmu pdf  195.4 Kb Zmluva       29. feb. 2012      Alžeba Holásková  Cerová  43208061      22. mar. 2012 
FD 233/2013   0 Mb Faktúra zostavenie Konsolidovanej účt. závierky  700.00 €  s DPH  01. júl. 2013      Andra - vzdelávacie centrum n. o.  Sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta  37986171      31. júl. 2013 
FD 265/2014   0 Mb Faktúra za zostavenie KÚZ za rok 2013  700.00 €  s DPH  07. júl. 2014      Andra - vzdelávacie centrum n. o.  Sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta  37986171      29. júl. 2014