Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  131 | 132 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100030 pdf  2.03 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. apr. 2015      Vincent Jamriška      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100039 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      23. apr. 2015      Marta Beňová      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobové miesta č. zml. 2015/0100038 pdf  2.04 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      23. apr. 2015      Marta Beňová      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100032 pdf  2.03 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. apr. 2015      Mária Srnková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0100031 pdf  2.02 Mb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. apr. 2015      Mária Srnková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o výpožičke č. 4 pdf  1018.48 Kb Zmluva       24. apr. 2015      Martin Králik      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o výpožičke č. 5 pdf  992.24 Kb Zmluva       24. apr. 2015      Milan Herák      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o výpožičke č. 3 pdf  1.16 Mb Zmluva       24. apr. 2015      Magdaléna Holická      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o poskytnutí zoznamu producentov odpadových vôd pdf  1.91 Mb Zmluva poskytnutie zoznamu producentov odpadových vôd      24. apr. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 5/94 pdf  678.26 Kb Zmluva ukončenie prenájmu dohodou k 31.5.2015      29. apr. 2015      Jaromír Sasák, Osuské č. 255      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Zmluva o predaji motorového vozidla pdf  847.63 Kb Zmluva motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback  12720.00 €  s DPH  29. apr. 2015      AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r. o.  Nitrianska cesta 1, 917 02 Trnava  31443036  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Poistná zmluva č. 23-12416 pdf  471.34 Kb Zmluva úrazové poistenie  21.60 €  s DPH  30. apr. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Hromadná poistná zmluva PZP č. 11-921-72901045 pdf  447.7 Kb Zmluva poistenie zodpovednosti za škodu - prevádz. mot. v      30. apr. 2015      Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  31322051  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Dohoda č. 15/07/054/52/hrady-3 pdf  1.19 Mb Zmluva poskytnutie fin. príspevok na podporu zamest.      28. apr. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  Vajanského 17, 905 01 Senica  30794536  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  28. apr. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0200026 pdf  209.09 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. mar. 2015      Mgr. Dana Filipková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  11. máj. 2015 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2015/0200027 pdf  207.87 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      16. mar. 2015      Mgr. Dana Filipková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  11. máj. 2015 
Zmluva o výpožičke č. 6 pdf  97.5 Kb Zmluva       24. apr. 2015      Ján Mihál      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  12. máj. 2015 
Zmluva o dielo pdf  591.13 Kb Zmluva vytvorenie internetovej prezentácie  600.00 €  s DPH  20. mar. 2015      Galileo Corporation s. r. o.  Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava  47192941  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  15. máj. 2015 
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb pdf  251.44 Kb Zmluva zabezp. prevádzky internet. prezentácie  358.80 €  s DPH  20. mar. 2015      Galileo Corporation s. r. o.  Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava  47192941  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  15. máj. 2015 
Zmluva o dielo pdf  120.98 Kb Zmluva oprava fasády TJ  11994.22 €  s DPH  13. máj. 2015      Gschweng, s. r. o.  Sídlisko 892, 906 32 Jablonica  46952365  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  15. máj. 2015 
<<<  <<  131 | 132 |