Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o grantovom účte pdf  124.24 Kb Zmluva grantový účet      07. jan. 2013      Prima banka Slovensko, a. s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Alena Hazuchová  starostka obce  07. jan. 2013 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2012/0101017 pdf  190.87 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      19. dec. 2012      Kupková Anna      Alena Hazuchová  starostka obce  14. jan. 2013 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2012/0101018 pdf  191.39 Kb Zmluva nájom hrobového miesta      19. dec. 2012      Kupková Anna      Alena Hazuchová  starostka obce  14. jan. 2013 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2012/0101019 pdf  192.19 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      19. dec. 2012      Kupková Anna      Alena Hazuchová  starostka obce  14. jan. 2013 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2012/0101020 pdf  191.17 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      19. dec. 2012      Kupková Anna      Alena Hazuchová  starostka obce  14. jan. 2013 
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2012/0101021 pdf  189.18 Kb Zmluva nájom za hrobové miesto      28. dec. 2012      Vlčková Zdenka      Alena Hazuchová  starostka obce  14. jan. 2013 
Obj 050/2012   0 Mb Objednávka výmena zemného kábla na VO      18. okt. 2012      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      25. okt. 2012 
Obj 54/2012   0 Mb Objednávka úprava umiest. svietidla VO      04. dec. 2012      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      04. dec. 2012 
Obj 55/2012   0 Mb Objednávka výmena drôtov VO za kábel      26. nov. 2012      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      04. dec. 2012 
Obj 56/2012   0 Mb Objednávka maľovanie schodiska v DK      03. dec. 2012      QBAC, s. r. o.  Jablonica č. 733  46764607      11. dec. 2012 
Obj 57/2012   0 Mb Objednávka zhotovenie obrubníkových vjazdov na ČA      04. dec. 2012      Ing. Milan Palkovič - PM-STAVSPOL  Novomeského 1350/108, 905 01 Senica  35295929      11. dec. 2012 
Obj 58/2012   0 Mb Objednávka pokládka dlažieb v ordinácii u detskej lekárky      04. dec. 2012      QBAC, s. r. o.  Jablonica č. 733  46764607      11. dec. 2012 
Obj 59/2012   0 Mb Objednávka galerijný závesný systém Click Rail      11. dec. 2012      Rámovanie obrazov Ľubomír Miča  Sadová - amfiteáter, 905 01 Senica  33033633      19. dec. 2012 
FD 483/2012   0 Mb Objednávka údržba podlahy na javisku a balkóne      11. dec. 2012      QBAC, s. r. o.  Jablonica č. 733  46764607      19. dec. 2012 
Obj 61/2012   0 Mb Objednávka oprava elektorinštalácie na VO      11. dec. 2012      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      19. dec. 2012 
Obj 62/2012   0 Mb Objednávka stoly na balkóne DK      11. dec. 2012      KRON SK, s. r. o.  Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica  36256561      19. dec. 2012 
Obj 63/2012   0 Mb Objednávka revízia elektroinš., bleskozvodov, spotrebičov      11. dec. 2012      Mikušovič Vladimír MONTOS  Štefánikova 715, 905 01 Senica  11872454      19. dec. 2012 
Obj 1/2013   0 Mb Objednávka obnova REN       07. jan. 2013      Správa katastra Senica  Hollého 1596/18A, 905 01 Senica  33033633      16. jan. 2013 
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2012-11-23mk1 pdf  77.87 Kb Zmluva Licenčná zmluva na zverej. cintorínov      23. jan. 2013      TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/826/03/2008 pdf  78.58 Kb Zmluva Zmluva o aktualizácii programov      23. jan. 2013      TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>