Zoznam dokumentov Obec Korňa

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
o 2015021   0 Mb Objednávka Oprava kopírky SHARP AR-M165      10. mar. 2015      ELMONT Mravec Milan  022 01 Čadca  36416941  Belko Štefan  starosta  10. mar. 2015 
o 2015023   0 Mb Objednávka Knižné publikácie podľa vlastného výberu      27. mar. 2015      Sotac, s.r.o.  Južná trieda č. 1, 040 01 Košice  36189855  Belko Štefan  starosta  27. mar. 2015 
o 2015024   0 Mb Objednávka Štiepací klin, striekacia šablóna      02. apr. 2015      SIRO, s.r.o.  Vyšná Korňa č.905, 023 21 Korňa  36725986  Belko Štefan  starosta  02. apr. 2015 
o 2015026   0 Mb Objednávka Spracovanie verejnej súťaže na projekt.dokumen.      13. apr. 2015      RESIDENCE Slovakia, s.r.o.  Košická 58, 821 08 Bratislava    Belko Štefan  starosta  13. apr. 2015 
Dodatok k mandátnej zmluve 252015 pdf  1.45 Mb Zmluva Dodatok k mandátnej zmluve-Ochrana osob. údajov      27. apr. 2015      Materská škola   023 21 Korňa č. 720  37909631  Belko Štefan  starosta  27. apr. 2015 
Dohoda 282015 pdf  568.35 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. máj. 2015      Haferová Mária  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. apr. 2015 
o 2015028   0 Mb Objednávka Zhotovenie geometrického plánu a vytýčenie pozem.      13. apr. 2015      Geomer Ripel  Lipová 810/4,024 01 Kysucké Nové Mesto  3223661  Belko Štefan  starosta  13. apr. 2015 
o 2015030   0 Mb Objednávka Bezplatný odber opotrebovaných pneumatík      11. máj. 2015      AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.  Osvetová 24,821 05 Bratislava  36357065  Belko Štefan  starosta  11. máj. 2015 
o 2015031   0 Mb Objednávka Oprava elektronickej zabezp. signalizácie      11. máj. 2015      ZAM Company, s.r.o.  023 53 Staškov 667  40757382  Belko Štefan  starosta  11. máj. 2015 
o 2015032   0 Mb Objednávka Kamenivo netriedené - 5t      18. máj. 2015      PZ Betotrans, s.r.o.  Predmestská 1718/22, 010 01 Žilina  45955735  Belko Štefan  starosta  18. máj. 2015 
o 2015034   0 Mb Objednávka Právne poradenstvo na OZ-pozemky pod budovou č.321      26. máj. 2015      Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec  Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina  36436640  Belko Štefan  starosta  26. máj. 2015 
Dohoda 432014 pdf  1.38 Mb Zmluva Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v HN      27. nov. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  27. nov. 2014 
Zmluva 312015 pdf  2.19 Mb Zmluva Poskytovanie služieb v odpadovom hospod.      13. máj. 2015      ENIVIROPOL, s.r.o., organizačná zložka  Lamačská cesta 45,841 03 Bratislava  46017305  Belko Štefan  starosta  21. máj. 2015 
Dohoda 322015 pdf  2.68 Mb Zmluva Poskytnutie príspevku na rozvoj zamestnanosti      26. máj. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  30794536  Belko Štefan  starosta  26. máj. 2015 
Dodatok k dohode 372015 pdf  1021.11 Kb Zmluva Aktivačná činnosť formou dobrovoľ. služby-dodatok      09. jún. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  30794536  Belko Štefan  starosta  16. jún. 2015 
o 2015036   0 Mb Objednávka Zhotovenie pečiatok podľa predlohy-finanč.kontrola      03. jún. 2015      CECH Company, s.r.o.  Mierova 1742, 022 01 Čadca  14165198  Belko Štefan  starosta  03. jún. 2015 
Zmluva o výpožičke 402015 pdf  1.21 Mb Zmluva Prebytočný hnuteľný majetok štátu-bezodplatné užív      06. júl. 2015      Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2,812 72 Bratislava  00151866  Belko Štefan  starosta  06. júl. 2015 
Dohoda 412015 pdf  1.31 Mb Zmluva Poskytovanie údajov z evidencie SHR      08. júl. 2015      Sociálna poisťovňa  Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  30807484  Belko Štefan  starosta  08. júl. 2015 
Zmluva 432015 pdf  2.1 Mb Zmluva Pripojenie k Informačnému systému DEUS      17. júl. 2015      DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska  Kýčerského 5, 811 05 Bratislava  45736359  Belko Štefan  starosta  17. júl. 2015 
o 2015039   0 Mb Objednávka Oprava bleskozvodu na budove obecného úradu      06. júl. 2015      Minel, s.r.o.  17 novembra 2551/10, 022 01 Čadca  3669121  Belko Štefan  starosta  06. júl. 2015 
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>