Zoznam dokumentov Obec Korňa

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 322014 pdf  1.88 Mb Zmluva Orange-telefón      08. okt. 2014      Orange Slovensko,a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava  35697270  Kontrík Jozef  starosta  08. okt. 2014 
o 2014066   0 Mb Objednávka Uhlie kocka Svetec, Ekohrášok voľne ložený      08. okt. 2014      Peter Tomek - TODAKO  Palárikova 1761,022 01 Čadca  17868793  Kontrík Jozef  starosta  08. okt. 2014 
o 2014076   0 Mb Objednávka Kancelárske potreby      07. nov. 2014      Buroprofi Kanex Slovakia,s.r.o.  Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava  35683627  Kontrík Jozef  starosta  07. nov. 2014 
Dohoda 362014 pdf  1.23 Mb Zmluva Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v HN      23. okt. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín  M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín   37916301  Kontrík Jozef  starosta  30. okt. 2014 
Dohoda 422014 pdf  2.66 Mb Zmluva Poskytnutie príspevku na rozvoj zamestnanosti      04. jún. 2014      Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  04. jún. 2014 
o 2014077   0 Mb Objednávka Materiál na zhotovenie brány pre hospodársky dvor      07. nov. 2014      Stavospol,s.r.o.  Jašíková 101,023 54 Turzovka  20204212  Kontrík Jozef  starosta  07. nov. 2014 
Dodatok k dohode 502014 pdf  904.17 Kb Zmluva Poskytnutie príspevku na rozvoj zamestnanosti      03. dec. 2014      Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  03. dec. 2014 
Dohoda 512014 pdf  925.94 Kb Zmluva Vykonávanie menších obec.služieb pre obec-§12      04. dec. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  04. dec. 2014 
o 2014079   0 Mb Objednávka Kalendáre pre zamestnancov a poslancov OZ      28. nov. 2014      KORZO Kontríková Mária  023 21 Korňa  33685576  Kontrík Jozef  starosta  28. nov. 2014 
Dodatok k zmluve 572014 pdf  8.28 Mb Zmluva Aktivácia účastníckeho programu+telefón      30. dec. 2014      Orange Slovensko,a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava  35697270  Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 582014 pdf  567.06 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Staník Anton  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 592014 pdf  565.96 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Jensdrisek Ján  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 602014 pdf  566.03 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Paluch Pavol  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 612014 pdf  563.97 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Mikovčáková Mária  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 622014 pdf  568.04 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Mišolaj Miroslav  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 632014 pdf  566.55 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Židek Jozef  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Dohoda 642014 pdf  567.28 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. dec. 2014      Ježík Pavol  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Zmluva 652014 pdf  1.4 Mb Zmluva Poskytovanie verejných služieb-internet      23. dec. 2014      Slovak Telekom,a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava  35763469  Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
Zmluva 662014 pdf  1.09 Mb Zmluva Poskytovanie verejných služieb-telefón      23. dec. 2014      Slovak Telekom,a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava  35763469  Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
o 2015002   0 Mb Objednávka Stavebný materiál      08. jan. 2015      Stavospol,s.r.o.  Jašíková 101,023 54 Turzovka    Belko Štefan  starosta  08. jan. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>