Zoznam dokumentov Obec Korňa

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve 552013 pdf  342.1 Kb Zmluva Dodatok k zmluve o nájme bytu      30. dec. 2013            Kontrík Jozef  starosta  31. dec. 2013 
Dodatok k zmluve 562013 pdf  317.96 Kb Zmluva Dodatok k zmluve o nájme bytu      30. dec. 2013            Kontrík Jozef  starosta  31. dec. 2013 
Dodatok k zmluve 572013 pdf  314.44 Kb Zmluva Dodatok k zmluve o nájme bytu      30. dec. 2013            Kontrík Jozef  starosta  31. dec. 2013 
Dodatok k zmluve 572014 pdf  8.28 Mb Zmluva Aktivácia účastníckeho programu+telefón      30. dec. 2014      Orange Slovensko,a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava  35697270  Belko Štefan  starosta  30. dec. 2014 
dodatok k zmluve 572018 pdf  401.7 Kb Zmluva rekonštrukcia obecnej knižnice  1998.30 €  s DPH  10. sep. 2018  áno    Peter Halagačka  Korňa  40141861  Belko Štefan  starosta obce  17. sep. 2018 
Dodatok k zmluve o dielo 29/2014 pdf  417.33 Kb Zmluva Rekonšt.MK-Cintorín-rozšírenie k odvodneniu  2120.54 €  s DPH  28. aug. 2014      Ing. Pavol Šutý-EKOSTAV  023 01 Oščadnica 19  22605789  Kontrík Jozef  starosta  28. aug. 2014 
Dodatok k zmluve o dielo 312013 pdf  577.93 Kb Zmluva Dodávka osvetľovacích telies VO  14162.11 €  s DPH  23. apr. 2013      IN kom,s.r.o.  Cesta pod Hradovou č.40, 040 01 Košice  36200361  Kontrík Jozef  starosta  02. máj. 2013 
Dodatok k zmluve o dielo 482013 pdf  534.03 Kb Zmluva Poskytnutie zálohy      02. okt. 2013      EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.  023 01 Oščadnica 19  44063865  Kontrík Jozef  starosta  02. okt. 2013 
Dodatok k zmluve o dielo 492013 pdf  536.22 Kb Zmluva Poskytnutie zálohy      02. okt. 2013      EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.  023 01 Oščadnica 19  44063865  Kontrík Jozef  starosta  02. okt. 2013 
Dodatok k ZoD 302014 pdf  354.12 Kb Zmluva Oprava MK tyrskovou technológiou JETPATCHER      17. sep. 2014      Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.  Slezská 2766,738 32 Frýdek-Místek    Kontrík Jozef  starosta  17. sep. 2014 
Dodatok2 k zml 582018 pdf  386.63 Kb Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve 582018      28. nov. 2018  áno    IBV, s. r. o.  Žilina  36813508  Belko Štefan  starosta obce  03. dec. 2018 
Dohoda 012015 pdf  573.88 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      12. jan. 2015      Ďurkáč František  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  12. jan. 2015 
Dohoda 022014 pdf  555.62 Kb Zmluva Dohoda o dopl. kniž.fondov obec.knižnice v r.2014  300.00 €  s DPH  03. feb. 2014      Kysucká knižnica v Čadci  ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca  36145058  Kontrík Jozef  starosta  04. feb. 2014 
Dohoda 032014 pdf  395.87 Kb Zmluva Dohoda o partnerstve a spolupráci po real.mikrop.      01. feb. 2014            Kontrík Jozef  starosta  04. feb. 2014 
Dohoda 062015 pdf  578.2 Kb Zmluva Dohoda o doplňovaní knižničných fondov  500.00 €  s DPH  10. feb. 2015      Kysucká knižnica v Čadci  Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca    Belko Štefan  starosta  10. feb. 2015 
Dohoda 102015 pdf  567.42 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      27. feb. 2015      Korduliak Jozef  023 21 Korňa    Belko Štefan  starosta  27. feb. 2015 
Dohoda 112015 pdf  3.8 Mb Zmluva Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby      24. feb. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  30794536  Belko Štefan  starosta  27. feb. 2015 
Dohoda 122014 pdf  1.05 Mb Zmluva Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v HN      10. jún. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  10. jún. 2014 
Dohoda 132014 pdf  1.47 Mb Zmluva Vykonávanie menších obec.služieb pre obec-§12      10. jún. 2014      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Matičné námestie č.1617,022 01 Čadca  37905546  Kontrík Jozef  starosta  10. jún. 2014 
Dohoda 172014 pdf  564.44 Kb Zmluva Vykonávanie menších obecných služieb UoZ      30. jún. 2014      Ďurkáč František  023 21 Korňa    Kontrík Jozef  starosta  30. jún. 2014 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>