Zoznam dokumentov Obec Pobedim

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dohoda o zriadení školského obvodu pdf  166.21 Kb Objednávka Dohoda o zriadení školského obvodu     
 
    Obec Veľké Orvište  Veľké Orvište    Mgr. Směřičková Eva  starostka obce  13. feb. 2013 
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní ver. zbierky Deň narcisov 2013 pdf  38.79 Kb Zmluva Zmluva o spolupráci pri usporiadaní ver. zbierky D     
 
    Liga proti rakovineSR  Brestová 6, BA  00641219  Mgr. Směřičková Eva  starostka obce  13. feb. 2013 
Fa 357/2012   0 Mb Faktúra Fa za telefón  65.56 €  s DPH  31. dec. 2012      Slovak Telekom a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469      31. jan. 2013 
Dohoda o zabezpečení­ podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy pdf  87.6 Kb Zmluva Dohoda o zabezpečení­ podmienok vykonávania absolv     
 
    ÚPSVaR  Hviezdosavova 40, Nové Mesto n.V  37916394  Mgr. Směeřičková Eva  starostka obce  30. jan. 2013 
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zodňa 2.11.2007 pdf  79.15 Kb Zmluva Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zodňa 2.11.2007      24. jan. 2013      DARGO, s.r.o.  Kukorelliho 2973/1, Piešťany  36802425  Mgr.Směřičková Eva  starostka obce  29. jan. 2013 
Dodatok č. 1 k zmlve o dielo zo dňa 16.11.2010 pdf  436.52 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k zmlve o dielo zo dňa 16.11.2010     
 
    EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.  Lubochnianska 10, BA  36779539  Mgr. Směřičková Eva  starostka obce  29. jan. 2013 
Dodatok č.5/2012 pdf  557.82 Kb Zmluva Dodatok č.5/2012      18. dec. 2012      MUDr.Veronika Šišovská  Pobedim  31200494  Mgr.Směřičková Eva  starostka obce  02. jan. 2013 
FA 346/2012   0 Mb Faktúra Fa zs telefón  19.00 €  s DPH  27. dec. 2012      Slovak Telekom a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469      31. dec. 2012 
Fa 347/2012   0 Mb Faktúra Fa za predplatné časopisu Verejná správa  57.60 €  s DPH  27. dec. 2012      Poradca s.r.o.  Pri Celulózke 40, Žilina  36371271      31. dec. 2012 
Fa 348/2012   0 Mb Faktúra Fa za audit 2011  1440.00 €  s DPH  28. dec. 2012      Ing.Marta Tothová   Južná 8, Trenčín  34271333      31. dec. 2012 
FA 349/2012   0 Mb Faktúra FA za telefon starostka  59.90 €  s DPH  31. dec. 2012      Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, BRatislava  35697270      31. dec. 2012 
FA 350/2012   0 Mb Faktúra Fa za skladkovanie odpadu  425.44 €  s DPH  31. dec. 2012      Kopaničiarska odpadová spoločnosť  Kostolné 390  34133861      31. dec. 2012 
FA 351/2012   0 Mb Faktúra Fa za vývoz KO - IV.Q 2012  4943.05 €  s DPH  31. dec. 2012      Marius Pedersen a.s.  Opatovská 1735, Trenčín  34115901      31. dec. 2012 
Fa 352/2012   0 Mb Faktúra FA za vývoz plastových fliaš  237.60 €  s DPH  31. dec. 2012      Marius Pedersen a.s.  Opatovská 1735, Trenčín  34115901      31. dec. 2012 
FA 353/2012   0 Mb Faktúra Fa za el.enegiu vyučt. nový KD  102.32 €  s DPH  31. dec. 2010      ZSE Energia a.s.  Čulenova 6, Bratislava  36677281      31. dec. 2012 
Fa 354/2012   0 Mb Faktúra Fa za el.energiu Zdrav.stredisko vyúčtovanie  31.93 €  s DPH  31. dec. 2012      ZSE Energia a.s.  Čulenova 6, Bratislav a  36677281      31. dec. 2012 
Fa 355/2012   0 Mb Faktúra Fa za el.energiu svadobka, VO, OcU,vyúčtovanie  1174.93 €  s DPH  31. dec. 2012      ZSE Energia a.s.  Čulenova 6, Bratislava  36677281      31. dec. 2012 
Fa 356/2012   0 Mb Faktúra Fa zaobsluhu plyn.kotlov svadobka, Zdrav.stredisko  216.00 €  s DPH  31. dec. 2012      František Žitňanský  Pobedim 257  32776241      31. dec. 2012 
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 709/2011/UZ pdf  11.07 Mb Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 70      17. dec. 2012      VÚB a.s.  Mlynské nivy 1, BA 25  31320155  Mgr.Směřičková Eva  starostka obce  21. dec. 2012 
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 9.5.2000 pdf  515.26 Kb Zmluva Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 9.5.2000      20. dec. 2012      TBS, a.s.  Športová 1, Stará Turá  36303241  Mgr.Směřičková Eva  starostka obce  21. dec. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>