Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
DF2012_1 pdf  145.35 Kb Faktúra Došlé faktúry č.1 až 10 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          10. jan. 2012 
DF2012_2 pdf  172.53 Kb Faktúra Došlé faktúry č.11 až 47 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          01. feb. 2012 
DF2012_3 pdf  163.6 Kb Faktúra Došlé faktúry č.48 až 69 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          10. feb. 2012 
DF2012_4 pdf  152.9 Kb Faktúra Došlé faktúry č.70 až 82 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          24. feb. 2012 
DF2012_5 pdf  146.47 Kb Faktúra Došlé faktúry č.83 až 92 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          01. mar. 2012 
DF2012_6 pdf  156.32 Kb Faktúra Došlé faktúry č.93 až 109 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          09. mar. 2012 
DF2012_7 pdf  156.85 Kb Faktúra Došlé faktúry č.110 až 125 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          20. mar. 2012 
DF2012_8 pdf  154.58 Kb Faktúra Došlé faktúry č.110 až 144 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          29. mar. 2012 
DF2012_9 pdf  147.68 Kb Faktúra Došlé faktúry č.145 až 153 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          05. apr. 2012 
Dodatok č.1 k úverovej zmluve pdf  1.18 Mb Zmluva Dodatok č.1 k úverovej zmluve     
 
Úverová zmluva č. 92814-2012    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.          27. aug. 2012 
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke pdf  88.64 Kb Zmluva DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE     
 
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 92814-2012    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.    00 682 420      08. aug. 2012 
zm002_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm003_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm004_2012 pdf  794 Kb Zmluva Zmluva o vývoze odpadu VOK     
 
    Technické služby mesta NMnV    00350656      07. feb. 2012 
zm005_2012 pdf  1.4 Mb Zmluva Zmluva o dodávke plynu     
 
    SPP    35815256      02. mar. 2012 
zm006_2013 pdf  2.44 Mb Zmluva zmluva o združení finančných prostriedkov 1     
 
    Obec Kočovce    00311685      29. jan. 2013 
zm007-2013 pdf  4.77 Mb Zmluva zmluva o združení finančných prostriedkov 2     
 
    Obec Kočovce    00311685      29. jan. 2013 
zm007_2012 pdf  1.86 Mb Zmluva Hromadná licenčná zmluva1     
 
    SOZA  Bratislava, Rastislavova 3  178454      15. mar. 2012 
zm008_2012 pdf  1.56 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena     
 
    Slovenský vodohospodársky podnik  Radničné námestie 8, Banská Štiavnica  36022074      28. mar. 2012 
zm009_2012 pdf  1.31 Mb Zmluva Zmluva o prenájme priestorov     
 
    Pretium Natura s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1  43974899      29. mar. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>