Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
odber podzemných vôd pdf  579.36 Kb Faktúra   1792.80 €   
 
    Slovenský vodohospodársky podnik          02. mar. 2011 
DF2012_1 pdf  145.35 Kb Faktúra Došlé faktúry č.1 až 10 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          10. jan. 2012 
DF2012_2 pdf  172.53 Kb Faktúra Došlé faktúry č.11 až 47 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          01. feb. 2012 
DF2012_3 pdf  163.6 Kb Faktúra Došlé faktúry č.48 až 69 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          10. feb. 2012 
DF2012_4 pdf  152.9 Kb Faktúra Došlé faktúry č.70 až 82 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          24. feb. 2012 
DF2012_5 pdf  146.47 Kb Faktúra Došlé faktúry č.83 až 92 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          01. mar. 2012 
DF2012_6 pdf  156.32 Kb Faktúra Došlé faktúry č.93 až 109 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          09. mar. 2012 
DF2012_7 pdf  156.85 Kb Faktúra Došlé faktúry č.110 až 125 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          20. mar. 2012 
DF2012_8 pdf  154.58 Kb Faktúra Došlé faktúry č.110 až 144 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          29. mar. 2012 
DF2012_9 pdf  147.68 Kb Faktúra Došlé faktúry č.145 až 153 za rok 2012     
 
    pozri v notifikácii          05. apr. 2012 
Dodatok č.1 k úverovej zmluve pdf  1.18 Mb Zmluva Dodatok č.1 k úverovej zmluve     
 
Úverová zmluva č. 92814-2012    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.          27. aug. 2012 
zm002_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm003_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm010_2012 pdf  2.16 Mb Zmluva Licenčná zmluva na virtualnycintorin     
 
    3w Slovakia, s.r.o.          24. apr. 2012 
zm011_2012 pdf  3.42 Mb Zmluva Zmluva o poskytnuti finančného príspevku     
 
    Ministerstvo práce,..          24. máj. 2012 
zm012_2012 pdf  1.26 Mb Zmluva Zmluva o spolupráci     
 
    Peter Kucharčík          30. máj. 2012 
zm013_2012 pdf  2.42 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm014_2012 pdf  1.81 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm015_2012 pdf  6.69 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm016_2012 pdf  10.11 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Skanska SK, a.s.          22. jún. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>